ZST Mielec
Slider
Aktualności

14.11.2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie odbyło się Seminarium techniczne pt. „SPOTKANIA Z AUTOMATYKĄ” zorganizowane wraz z firmą Multiprojekt Automatyka Sp. z o. o.

Program seminarium obejmował takie zagadnienia jak:

Wirtualizacja w dobie przemysłu 4.0

Nowy wymiar ruchu

Rozproszone systemy sterowania

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych osiągnęli bardzo duży sukces w Wojewódzkim Konkursie Historycznym - Zagłada w oczach młodzieży, w kategorii: prezentacja multimedialna. Został on zorganizowany przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu edukacji obywatelskiej – Patriotyzm Jutra we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich – Szansa w ramach obchodów 80. rocznicy Kryształowej Nocy.

Nasi uczniowie w wykonanych pracach przedstawili Holokaust, a także postacie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pochodzących z regionu mieleckiego.

Uczniowie klas II i III zainteresowani uczestnictwem w 3-godzinnym szkoleniu pierwszej pomocy w zakresie obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED w II półroczu bieżącego roku szkolnego, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą najpóźniej do dnia 21 grudnia (piątek).

Na zakończenie roku akademickiego 2017/2018 nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, dr Marek Paduch, specjalizujący się w językoznawstwie angielskim, przebywał z wizytą na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, gdzie przeprowadził wykład doktorski nt. Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim. Była to wizyta jubileuszowa, piąta z kolei.

W swoim wykładzie doktor Marek Paduch poruszył najistotniejsze tezy swojej rozprawy doktorskiej, akcentując różnice w definicji pojęcia szczęścia w kulturze amerykańskiej i polskiej. Ta pierwsza stworzyła aksjologiczny model szczęścia w oparciu o 5 wartości – pieniądze, sukces, praca, przyjemność, komfort. Natomiast polski kod szczęścia opiera się na innych 5 wartościach – rodzinie, przyjaciołach, miłości, zdrowiu i pracy.

W ramach realizacji założeń szkoły dotyczących działań w zakresie doradztwa zawodowego w dniu 7 grudnia 2018 uczniowie klas 3 BL oraz 2 BZ mieli wyjątkową okazję odwiedzenia firmy Husqvarna działającej na lokalnym rynku pracy. Wizyta została zorganizowana przez nauczycieli ZST w Mielcu - Dianę Augustyńską oraz Jacka Zająca.

W trakcie wycieczki, młodzież poznała zasady funkcjonowania i organizacji pracy, możliwości zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Dla uczniów przygotowano prezentację dotyczącą rozwoju firmy na przełomie ostatnich lat. Po prezentacji przedstawiciele firmy wręczyli najpilniejszym słuchaczom upominki firmowe co było miłym zaskoczeniem dla gości.

Maturzystów proszę o zapoznanie się z harmonogramem matury próbnej – tablice ogłoszeń maturalnych.

Wicedyrektor

mgr Bogdan Tomecki

W dniu 13 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się 43. Olimpiada Języka Angielskiego (etap szkolny). Prestiżowy konkurs zgromadził 38 uczniów ZST z różnych typów szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z testem leksykalno-gramatycznym na zaawansowanym poziomie językowym.

Jak co roku, konkurs składał się z 8 typów ćwiczeń językowych, obejmujących zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne. Uczestnicy Olimpiady mieli 60 minut na rozwiązanie skomplikowanego testu z języka angielskiego, najtrudniejszego, jaki pisali do tej pory w swojej szkolnej karierze.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 odbędzie się w czwartek 6.12.2018 r. wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości.

Wykaz sal na wywiadówki w Technikum Nr 3 - dnia 06 grudnia 2018r. znajduje się w załączniku.

Magdalena Ziomek z klasy 2AL została laureatką VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” na szczeblu wojewódzkim.

Konkurs od kilku lat organizowany jest przez krakowską Fundację „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Ma on zasięg ogólnopolski. Uczestniczy w nim młodzież z Lubelszczyzny, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W tym roku po raz pierwszy dołączyła młodzież z naszego regionu.