ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 16.04 2019 r (wtorek) o godz. 16:00 w sali 106C (seg. C ZST) odbędzie się zebranie Rady Rodziców, na które zapraszam przewodniczących Rady z poszczególnych klas.

Celem zebrania jest wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZST w Mielcu.

W przypadku braku kworum drugi termin posiedzenia odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:30.

Marek Midura
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Nr 021.9.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r.

Informuję wszystkich członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) w sali KLEKS odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST w Mielcu.

Godz. 16:00

  • III LO

Godz. 16:30

  • Technikum Nr 3

Do wiadomości:

DW, DZ, KA, nauczyciele ZST

Znamy już datę kolejnej edycji Targów Pracy Powiatu Mieleckiego. Jak podają organizatorzy targi odbędą się 16 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Od godziny 11.00 na odwiedzających będzie czekać ponad 50 wystawców oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji.

Targi Pracy Powiatu Mieleckiego odbędą się podobnie jak w ubiegłym roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, który mieści się w samym centrum miasta, w pobliżu dworca autobusowego. Dogodna lokalizacja powinna ułatwić dotarcie na miejsce wszystkim osobom zainteresowanym znalezieniem lub zmianą pracy. W trakcie targów można bezpośredniego porozmawiać z pracodawcami oraz dowiedzieć się jakie są oczekiwania poszczególnych firm a także dopytać jakie warunki pracy i wynagrodzenia oferują przyszłym pracownikom.

W artystycznej atmosferze rywalizowali młodzi pasjonaci sztuki regionu mieleckiego podczas VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki, zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 02.04.2019 roku.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Patronat merytoryczny objęli nad konkursem Muzeum Regionalne w Mielcu oraz Fundacja Beksiński.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego zmierzyli się z tematem konkursu,, Światłem malowane–twórczość impresjonistów”.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu informuje, że z powodu ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku, do którego może dojść od dnia 8 kwietnia 2019 r. (w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli), wszystkie zajęcia dydaktyczne zostaną odwołane.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły, zostaną objęci, w miarę możliwości dyrektora szkoły, opieką.

Informacje o ewentualnym odwołaniu strajku i przywróceniu zajęć dydaktycznych przekazane zostaną Państwu przez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły.

W dniach 25-29.03.2019 r. w naszej szkole gościł Jesús Manuel Lázaro - nauczyciel informatyki z Hiszpanii, ze szkoły I.E.S. Vista Alegre w Madrycie. Przebywał on w ZST w ramach europejskiego projektu Job Shadowing Erasmus+. Koordynatorem pobytu pana Lazaro w Mielcu była mgr Anna Olechowska.

Job shadowing, wg „Przewodnika po programie Erasmus+”, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację” (bycie „cieniem” osoby obserwowanej).

Z okazji dnia wiosny tradycyjnie w naszej szkole został zorganizowany Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. W turnieju brały udział następujące klasy: 1CZ, 1BM, 2BI, 2AI, 2BM, 2CM, 2LC, 2DM.

29 marca 2019 roku w nowoczesnej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Regionalny Podkarpacki Kongres Zawodowy z udziałem Dyrektora Departamentu MEN, dyrektorów szkół regionu podkarpackiego oraz przedstawicieli lokalnych pracodawców. Kongres zorganizowano z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Fotorelacja znajduje się w dalszej części wiadomości.

Bardzo proszę wszystkich nauczycieli o zapoznanie się z harmonogramem matur.

Harmonogram do wglądu znajduje się w pokojach nauczycielskich.

Wicedyrektor

  mgr Bogdan Tomecki