ZST Mielec
Slider
Aktualności

W okresie od 26 listopada do 30 listopada 2018 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza 2018″. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesyła podziękowanie dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu za udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania.

21 listopada w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbyła się VII Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego.

W dniu 26 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się konferencja popularno-naukowa „Ku Niepodległej – śladami bohaterów i miejsc pamięci” podsumowująca projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu „100 projektów na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”. Projekt był realizowany przez Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu pod opieką pani Celiny Szymańskiej.

Dnia 22 listopada grupa 49 uczniów z klas pierwszych i drugich (1DG, 1CM, 1BI, 2AI, 2DM) wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Łańcuta. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: mgr Ewa Turek, mgr Danuta Kusek, mgr Stanisława Całka.

Plan wyjazdu obejmował uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych: „Szlak Legionów Polskich do Niepodległej – zapomniani bohaterowie”, „Orzeł Biały i rodowe herby rycerskie”, „Z dzikich pól do kultury masowej – o Sarmacji i Sarmatach opowieść” oraz zwiedzanie Muzeum – Zamku i Synagogi w Łańcucie.

14.11.2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie odbyło się Seminarium techniczne pt. „SPOTKANIA Z AUTOMATYKĄ” zorganizowane wraz z firmą Multiprojekt Automatyka Sp. z o. o.

Program seminarium obejmował takie zagadnienia jak:

Wirtualizacja w dobie przemysłu 4.0

Nowy wymiar ruchu

Rozproszone systemy sterowania

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych osiągnęli bardzo duży sukces w Wojewódzkim Konkursie Historycznym - Zagłada w oczach młodzieży, w kategorii: prezentacja multimedialna. Został on zorganizowany przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu edukacji obywatelskiej – Patriotyzm Jutra we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich – Szansa w ramach obchodów 80. rocznicy Kryształowej Nocy.

Nasi uczniowie w wykonanych pracach przedstawili Holokaust, a także postacie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pochodzących z regionu mieleckiego.

Uczniowie klas II i III zainteresowani uczestnictwem w 3-godzinnym szkoleniu pierwszej pomocy w zakresie obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED w II półroczu bieżącego roku szkolnego, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą najpóźniej do dnia 21 grudnia (piątek).

Na zakończenie roku akademickiego 2017/2018 nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, dr Marek Paduch, specjalizujący się w językoznawstwie angielskim, przebywał z wizytą na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, gdzie przeprowadził wykład doktorski nt. Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim. Była to wizyta jubileuszowa, piąta z kolei.

W swoim wykładzie doktor Marek Paduch poruszył najistotniejsze tezy swojej rozprawy doktorskiej, akcentując różnice w definicji pojęcia szczęścia w kulturze amerykańskiej i polskiej. Ta pierwsza stworzyła aksjologiczny model szczęścia w oparciu o 5 wartości – pieniądze, sukces, praca, przyjemność, komfort. Natomiast polski kod szczęścia opiera się na innych 5 wartościach – rodzinie, przyjaciołach, miłości, zdrowiu i pracy.

W ramach realizacji założeń szkoły dotyczących działań w zakresie doradztwa zawodowego w dniu 7 grudnia 2018 uczniowie klas 3 BL oraz 2 BZ mieli wyjątkową okazję odwiedzenia firmy Husqvarna działającej na lokalnym rynku pracy. Wizyta została zorganizowana przez nauczycieli ZST w Mielcu - Dianę Augustyńską oraz Jacka Zająca.

W trakcie wycieczki, młodzież poznała zasady funkcjonowania i organizacji pracy, możliwości zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Dla uczniów przygotowano prezentację dotyczącą rozwoju firmy na przełomie ostatnich lat. Po prezentacji przedstawiciele firmy wręczyli najpilniejszym słuchaczom upominki firmowe co było miłym zaskoczeniem dla gości.