ZST Mielec
Slider
Aktualności

W ramach realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, kształcący się na kierunku mechanik lotniczy odbyli podczas ferii kolejną serię stażu w firmie LineTech w Jasionce.

Młodzież miała ponowną okazję, aby w praktyczny sposób przetestować własne umiejętności, zdobyć kolejną dawkę nowych informacji związanych z obsługą hangarową statków powietrznych oraz podszlifować język angielski, który jest podstawowym narzędziem komunikowania się między doświadczonymi mechanikami w międzynarodowej firmie.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

(rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej)

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni uczniów, kształcenie kreatywności, uwrażliwienie na piękno świata poprzez popularyzację dzieł sztuki należących do dziedzictwa światowej , europejskiej i polskiej kultury.

Temat VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki: Światłem malowane – twórczość impresjonistów

Regulamin, zadania konkursowe i wyniki w załącznikach.

W dniu 27 stycznia 2019 roku uczniowie z klas z 1 AZ, 1 AI, 2 AI, 2 Al oraz 3 CZ z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w wieczornicy patriotycznej „Za orła w koronie”. Uroczystość została zorganizowana w 71. rocznicę tragicznej śmierci Wojciecha Lisa ps. Mściciel i Konstantego Kędziora - Żołnierzy Niezłomnych związanych z ziemią mielecką. Przygotowana została przez Narodowy Mielec oraz Patriotyczny Mielec. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

24 stycznia uczniowie klas maturalnych (4EG, 4LM, 4BM, 3BL) wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Oświęcimia i Wadowic. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: mgr Ewa Turek, mgr Danuta Kusek, mgr Monika Rządzka.

Nasza młodzież odwiedziła światowy symbol terroru i ludobójstwa Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (w przeddzień 74 rocznicy jego wyzwolenia), gdzie w latach 1940 – 45 śmierć poniosło ponad milion sto tysięcy osób różnych narodowości.

W ramach propagowania treści programu profilaktycznego pod patronatem ministerstwa Zdrowia „W stronę dojrzałości” uczennice klasy 3CL ZST Karolina Czepiel, Monika Gwóźdź i Wiktoria Woszczyna wzięły udział w konkursie „Zdrowa Dojrzałość” promującym kulturę zdrowotną dotyczącą zdrowia prokreacyjnego. Ich prezentacja „Odpowiedzialne rodzicielstwo” została wyróżniona dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody uczennicom wręczył Dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

Dyrekcja ZST informuje, że w okresie ferii zimowych w szkole prowadzone będą zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie Postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych) wg harmonogramu, który został przedstawiony wszystkim zainteresowanym uczniom podczas zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa. Szczegółowych informacji odnośnie zajęć udziela Andrzej Wyzga.

Zapraszamy!

W dniu 1 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu miała miejsce konferencja zorganizowana w ramach 11. podkarpackiej edycji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Została ona przygotowana we współpracy naszej szkoły z Muzeum Regionalnym w Mielcu i Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie reprezentowanym przez dyrektora tej instytucji ks. Pawła Batorego.

„Polska w okresie międzywojennym 1918-1939”

W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy pierwszej uczęszczający do ZST w roku szkolnym 2018/2019 (liceum, technikum, ZSZ). Regulamin i pytania w załącznikach. Dla wszystkich finalistów konkursu przewidziano nagrody.