ZST Mielec
Slider
Aktualności

Maturzystów proszę o zapoznanie się z harmonogramem matury próbnej – tablice ogłoszeń maturalnych.

Wicedyrektor

mgr Bogdan Tomecki

W dniu 13 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się 43. Olimpiada Języka Angielskiego (etap szkolny). Prestiżowy konkurs zgromadził 38 uczniów ZST z różnych typów szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z testem leksykalno-gramatycznym na zaawansowanym poziomie językowym.

Jak co roku, konkurs składał się z 8 typów ćwiczeń językowych, obejmujących zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne. Uczestnicy Olimpiady mieli 60 minut na rozwiązanie skomplikowanego testu z języka angielskiego, najtrudniejszego, jaki pisali do tej pory w swojej szkolnej karierze.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 odbędzie się w czwartek 6.12.2018 r. wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości.

Wykaz sal na wywiadówki w Technikum Nr 3 - dnia 06 grudnia 2018r. znajduje się w załączniku.

Magdalena Ziomek z klasy 2AL została laureatką VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” na szczeblu wojewódzkim.

Konkurs od kilku lat organizowany jest przez krakowską Fundację „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Ma on zasięg ogólnopolski. Uczestniczy w nim młodzież z Lubelszczyzny, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W tym roku po raz pierwszy dołączyła młodzież z naszego regionu.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w dniu 19.11.2018 rozpoczęli udział w cyklu zajęć organizowanych w roku akademickim 2018/2019 przez Wydział Socjologiczno-Historyczny oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego dla młodzieży szkół średnich z Podkarpacia.

Wykład Pani dr hab. prof. UR Agnieszki Myszki, Podkarpacie w języku i kulturze rozbudził w słuchaczach zainteresowanie regionem Podkarpacia wynikami badań językowych i etnograficznych nad pochodzeniem nazwy naszego regionu.

W dniu 17 listopada 2018 roku uczniowie klasy 2 AI wzięli udział w finale projektu historycznej gry symulacyjnej „Intermarium” (Międzymorze) który odbył się z inicjatywy Fundacji Jagiellońskiej w Łańcucie, w dawnej siedzibie Kasyna Urzędniczego, obecnie Muzeum Historii Miasta i Regionu.

Wydarzenie było kontynuacją rozgrywki jaka miała miejsce w dziesięciu szkołach na terenie województwa podkarpackiego, w tym w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu 29 października br.

Tradycyjnie, raz w danym roku szkolnym, nauczyciele języka angielskiego, mgr Agnieszka Słąba i dr Marek Paduch, organizują wycieczkę przedmiotową do Krakowa, której nadrzędnym celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego w oparciu o zwiedzanie zabytków kultury polskiej. Tym razem projekt „Kraków po angielsku” został zrealizowany w dniu 15 listopada, 2018 roku, a udział wzięli uczniowie z klasy 2AL, 2DG, 3LM i 4LM.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej klas pierwszych i drugich, który odbędzie się 6 grudnia w pawilonie sportowym Zespołu Szkół Technicznych.

Zgłoszenia klas chętnych do wzięcia udziału w zawodach, należy składać w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego do 30 listopada. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska 8 zawodników oraz podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w danej klasie.

W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie ze zwolnieniem lekarskim z zajęć wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje przekazane zostaną na spotkaniu organizacyjnym w dniu 4 grudnia o godzinie 10.30 w pawilonie sportowym.