ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 19.09.2018r. uczniowie kl. 2 DG uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu  „Bycie FIT jest GIT”. Projekt ten współfinansowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz promocji Ryb, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz POLSKĄ EKOLOGIĘ.

Inicjatorem spotkania w naszej szkole była p. Magdalena Winiarz.

26 września na Stadionie Gryf - Mielec odbył się Meeting Niepodległościowy, jako jedno z zadań w Projekcie: „Ku Niepodległej – śladami bohaterów i miejsc pamięci” w ramach ogólnopolskiego Programu „100 projektów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski” realizowanym przez Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.
Impreza rozpoczęła się Młodzieżowym Marszem Niepodległości, który przeszedł ulicami miasta w stronę stadionu Gryf i połączyła wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Mielca, aby razem w sportowych zmaganiach uczcić pamięć bohaterów, którym Ojczyzna i naród zawdzięcza wolność. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mielca rozegrała mecz biało- czerwonych ( piłki nożnej) - 100 minut gry na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski.

2 października 2018 roku w Kleksie odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Na wstępie opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie poinformował o roli uczniów w działalności samorządu. Poprzez zaangażowanie w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami i zwierzchnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności działania, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji. Właściwa działalność samorządu uczniowskiego to najlepszy sposób na rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów.

Adresatami projektu są uczniowie klasy III Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Irlandii. W tym roku szkolnym odbędą się one w terminie 29.04.2019 do 10.05.2019, natomiast grupa będzie liczyć 14 osób.

W dniu 30 września 2018 roku grupa uczniów z klasy 1 AI wzięła udział w 3. Mieleckim Rajdzie Rowerowym – Pożegnanie lata. Został on zorganizowany przez lokalne Stowarzyszenie Trasy Rowerowe. Celem rajdu, którego znaczna część przebiegała trasami leśnymi, była popularyzacja turystyki rowerowej, aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie lokalnego środowiska oraz miejscowych zabytków architektonicznych, a także promocja walorów turystyczno-krajobrazowych regionu mieleckiego.

25 września 2018r. uczniowie 3 AL III Liceum Ogólnokształcącego ZST w Mielcu wzięli udział w corocznym ogólnopolskim spotkaniu skierowanym dla maturzystów. Tegoroczny Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2018 odbył się, po raz pierwszy, na Uniwersytecie Rzeszowskim w imponującym Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, dzięki czemu młodzież poznała przedsmak przyszłych studiów. Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej od wielu lat są Perspektywy wraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

W piątek tj. 28.09.2018r. o godzinie 10:50 w Auli odbędzie się szkolenie maturzystów z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2019.

Obecność obowiązkowa.

Wicedyrektor
mgr Bogdan Tomecki

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu we wrześniu 2018 roku wzięli udział w 2. edycji projektu edukacyjnego Shalom Mielec. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne JARTE i Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie oraz z Fundacją Or Chaim (Światło Życia) z Katowic.

W dniu 22 września br. delegacja uczniów z klas 1 AZ, 2 AI oraz 2 AL uczestniczyła na Cmentarzu Parafialnym w Mielcu w odsłonięciu krzyża na pomniku ofiar okupacji hitlerowskiej.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w specjalnej V edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki – Artyści dla Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawują Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Muzeum Regionalne w Mielcu.