ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 27 stycznia 2019 roku uczniowie z klas z 1 AZ, 1 AI, 2 AI, 2 Al oraz 3 CZ z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w wieczornicy patriotycznej „Za orła w koronie”. Uroczystość została zorganizowana w 71. rocznicę tragicznej śmierci Wojciecha Lisa ps. Mściciel i Konstantego Kędziora - Żołnierzy Niezłomnych związanych z ziemią mielecką. Przygotowana została przez Narodowy Mielec oraz Patriotyczny Mielec. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

24 stycznia uczniowie klas maturalnych (4EG, 4LM, 4BM, 3BL) wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Oświęcimia i Wadowic. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: mgr Ewa Turek, mgr Danuta Kusek, mgr Monika Rządzka.

Nasza młodzież odwiedziła światowy symbol terroru i ludobójstwa Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (w przeddzień 74 rocznicy jego wyzwolenia), gdzie w latach 1940 – 45 śmierć poniosło ponad milion sto tysięcy osób różnych narodowości.

W ramach propagowania treści programu profilaktycznego pod patronatem ministerstwa Zdrowia „W stronę dojrzałości” uczennice klasy 3CL ZST Karolina Czepiel, Monika Gwóźdź i Wiktoria Woszczyna wzięły udział w konkursie „Zdrowa Dojrzałość” promującym kulturę zdrowotną dotyczącą zdrowia prokreacyjnego. Ich prezentacja „Odpowiedzialne rodzicielstwo” została wyróżniona dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody uczennicom wręczył Dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

Dyrekcja ZST informuje, że w okresie ferii zimowych w szkole prowadzone będą zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie Postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych) wg harmonogramu, który został przedstawiony wszystkim zainteresowanym uczniom podczas zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa. Szczegółowych informacji odnośnie zajęć udziela Andrzej Wyzga.

Zapraszamy!

W dniu 1 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu miała miejsce konferencja zorganizowana w ramach 11. podkarpackiej edycji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Została ona przygotowana we współpracy naszej szkoły z Muzeum Regionalnym w Mielcu i Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie reprezentowanym przez dyrektora tej instytucji ks. Pawła Batorego.

„Polska w okresie międzywojennym 1918-1939”

W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy pierwszej uczęszczający do ZST w roku szkolnym 2018/2019 (liceum, technikum, ZSZ). Regulamin i pytania w załącznikach. Dla wszystkich finalistów konkursu przewidziano nagrody.

Ruszają zapisy do II edycji prestiżowego konkursu
 MASTER OF AVIATION ENGLISH pod patronatem firmy PZL MIELEC!

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu budowy układów statków powietrznych oraz słownictwo i zasady gramatyczne wykorzystywane podczas tworzenia dokumentacji technicznych z zakresu lotnictwa.

Jeśli pasjonujesz się branżą lotniczą oraz planujesz karierę w tym obszarze, sprawdź swoją wiedzę z języka angielskiego i odbierz certyfikat MASTER OF AVIATION ENGLISH.

Uczniowie klas 1AI i 3BM wraz z nauczycielkami mgr Anną Śliwińską, mgr Jolantą Wilk oraz mgr Agnieszką Żelasko odwiedzili podopiecznych ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającej przy ul. Chopina 8 w Mielcu. Podczas tego spotkania dzieci otrzymały paczki mikołajkowe, w których znalazły się m.in. słodycze, przybory szkolne, gry planszowe i inne upominki, o które wcześniej prosiły dzieci.

W dniu 4 stycznia 2019 ogłoszone zostały wyniki konkursu z języka niemieckiego pt.”Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego ”. Spośród 8 zespołów trzyosobowych wyłoniona została jedna drużyna reprezentująca liceum oraz jedna drużyna z technikum.

Zwycięzcy, to zespoły w składzie:

Dominika Sowa 1AL, Dominika Szklarz 1CL, Żaneta Gil 1CL oraz Janusz Łachut, Kamil Koczwański, Łukasz Maziarz z klasy 3LM.

W związku ze zbliżającymi się feriami Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przesyła dwa listy:

  • list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów,
  • list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców.

Listy znajdują się w załącznikach niniejszej wiadomości.