ZST Mielec
Slider
Aktualności

Otrzęsiny to doroczna impreza, na której oficjalnie witamy w naszej szkole wszystkich pierwszaków. Jej celem jest pozbycie się gimnazjalnych przyzwyczajeń, umożliwienie uczniom pokazania się na forum szkoły z jak najlepszej strony, integracja w nowym środowisku oraz wytworzenie poczucia akceptacji.

W dniu 13 października 2016 roku Samorząd Uczniowski przygotował akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych, którą poprowadzili Paulina Goryczka z klasy 2BL i Damian Łącz z klasy 4BI. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego ślubowania klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytał dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

W naszej szkole, tradycyjnie już w pierwszych tygodniach września, odbył się kiermasz używanych podręczników szkolnych. Został on zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy.

Od wielu lat kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów, którzy mogą nabyć książki w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy ponownie za rok!

23 września 2016 roku w „Kleksie” odbyło się pierwsze zebranie zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Było to zebranie organizacyjne, na którym opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie zapoznał przedstawicieli klas z programem działania w roku szkolnym 2016/17 zatwierdzonym uprzednio przez dyrektora ZST. Poinformował o roli uczniów w działalności samorządu.

W czwartek na lekcji 4 i 5 w auli w ramach projektu realizoawnego przez TMZM odbędzie się prelekcja - Poczet sławnych Mielczan.

Prelegent - Józef Witek.

Udział weźmie 10 klas wytypowanych przez dyrektorów. Lista w pokoju nauczycielskim.

Uczący w danej klasie sprawują opiekę.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

Wraz z nowym rokiem szkolnym szeregi ZST zasilili nowi, przebywający w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany, uczniowie z Włoch i Turcji. Fakt ten postanowiły wykorzystać nauczycielki języka angielskiego – A. Olechowska, K. Wrażeń, M. Cibicka i J. Wróblewska-Kapusta. Wychodząc z założenia, iż będzie to doskonała okazja, aby młodzież ZST pogłębiła swoje umiejętności językowe oraz interpersonalne, zorganizowały 26 września w auli szkolnej ciekawą uroczystość.

4.10.2016r. w auli szkolnej odbędą się warsztaty historyczne, które poprowadzi Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Aleksandra Rusina ps. Rusal.

Uczestniczą:

  • I grupa godz. 10.50 - 11.35
    • 1AL, 1CL, 2AI, 2BI, 1CZ, 2BZ
  • II grupa godz. 11.45 - 12.30
    • 1BL, 1AI, 3BM, 2DC.


Nauczyciele uczący w w/w klasach sprawują opiekę.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje bezpłatne szkolenia spadochronowe w ramach zleconego zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia spadochronowego” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Adresatami niniejszego szkolenia są osoby wykazujące zainteresowanie pracą w lotnictwie wojskowym lub cywilnym w wieku od 15 do 21 roku życia, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21 września w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej oraz nowoczesnej sali fittnes. Remont przeprowadzony został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mielcu i obejmował wymianę instalacji oświetlenia w pawilonie sportowym oraz malowanie ścian, sufitu i konstrukcji stalowej dachu sali sportowej nr 1. Prace remontowe sali sportowej wykonała firma Termobud, która koszt inwestycji wyceniła na kwotę 154 212,69 zł.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Adresatami projektu są uczniowie III klasy Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.