ZST Mielec
Slider

Twoja krew, krew moje życie

Zespół Szkół Technicznych współuczestniczy w akcji Edukacyjnej „Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Współpraca polega na przeprowadzeniu lekcji z zakresu Honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkoły z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Świadomość tego, jakie korzyści płyną z podjęcia działania propagowania idei honorowego krwiodawstwa w szkole-ogromną satysfakcje i uczucie spełnienia się, uczynienia swego życia bardziej wartościowszym-ma ogromny wpływ na postawy młodzieży i wzbudza w nich chęć niesienia drugiemu człowiekowi bezinteresownej pomocy.

ZST ma bardzo dużą liczbę uczniów, którzy są Honorowymi Dawcami Krwi i Potencjalnymi Dawcami Szpiku. Jest to wspaniała młodzież, wrażliwa na ludzkie nieszczęście, Zawsze gotowa nieść drugiemu człowiekowi bezinteresowną pomoc.Uczniowie zasługują na uznanie i szczególne wyróżnienie.

Otrzymujemy dyplomy i podziękowania od: Centrum Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Krew jest niezbędna do życia, nie może jej zabraknąć dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Pomimo ogromnego postępu medycyny nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Zespół Szkół Technicznych otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe oddawanie krwi.

Opiekun Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców

Pielęgniarka Bożena Kołacz

Czytany 560 razy