ZST Mielec
Slider

Podziękowanie za wsparcie wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu

Do naszej szkoły wpłynęło podziękowanie od dyrektora Domu Dziecka w Skopaniu. Dotyczy ono akcji charytatywnej jaka odbyła się w naszej szkole we wrześniu br. i miała na celu wsparcie wychowanków tego Domu.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i szczodrości społeczności szkolnej ZST zgromadziliśmy liczne przybory szkolne i sporą sumę, za którą zakupione zostały środki czystości i dodatkowe elementy wyprawki szkolnej. Zakupiono również słodkie upominki dla podopiecznych Domu Dziecka. Dary te zostały przekazane 07.10.2017.

Akcję zorganizowały i przeprowadziły: mgr Anna Olechowska, mgr Marzena Kasprzyk oraz mgr Jolanta Wilk z pomocą swoich wychowanków z klas 1DM, 3EG oraz 2BM.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 16.11.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 16.11.2017 r.

Czytany 869 razy