ZST Mielec
Slider

Projekt „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” – pierwsza grupa uczniów wyjeżdża do Niemiec

Grupa 20 uczniów z klas 3BM i 3DC, zakwalifikowana do udziału w projekcie pt. „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”, kończy w tym tygodniu przygotowania do wyjazdu na miesięczny staż w Niemczech. Wczesnym rankiem w niedzielę 25 lutego wyjeżdżają do miejscowości Schkeuditz koło Lipska, gdzie przez najbliższy miesiąc będą zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Za sobą mają 30 godzin kursu języka niemieckiego zawodowego prowadzonego przez mgr Agnieszkę Żelasko. Oprócz poznawania słownictwa związanego z branżami samochodową i mechaniczną, główny nacisk położony był na komunikację i eliminację blokady językowej. Przygotowanie do wyjazdu obejmowało także 3 godziny zajęć pt. „Kultura krajów niemieckojęzycznych”.

Nie zabrakło również warsztatów rozwijających kompetencje społeczne. Przeprowadziła je szkolna psycholog - mgr Joanna Szatkowska. Podczas 6-godzinnych zajęć uczniowie pracowali samodzielnie i w grupach, dzięki czemu poznali swoje mocne strony czy próbowali swoich sił w autoprezentacji.

W związku z wyjazdem pierwszej grupy uczniów naszej szkoły do Niemiec, w poniedziałek 19 lutego 2018 roku odbyło się specjalne spotkanie poświecone temu wydarzeniu. Obecni byli dyrektorzy ZST: mgr inż. Mariusz Wojciechowski, mgr inż. Aleksander Buczek, mgr Bogdan Tomecki, wychowawcy klas 3BM i 3DC, nauczyciele-opiekunowie oraz praktykanci i ich rodzice. Spotkanie przygotowała i poprowadziła koordynatorka projektu - mgr Marzena Kasprzyk.

Podczas spotkania przedstawiono m.in.: informacje dotyczące przebiegu praktyk, długości czasu pracy, zakwaterowania czy wyżywienia. Zwrócono szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa w czasie praktyk oraz przedstawiono wyjeżdżających z młodzieżą nauczycieli-opiekunów. Będą to: mgr Małgorzata Buś, mgr Marzena Kasprzyk oraz mgr Anna Olechowska. Słowo do wyjeżdżających skierowali także dyrektorzy ZST, którzy życzyli młodzieży owocnego i bezpiecznego pobytu na praktyce. Spotkanie zakończyło się rundą pytań rodziców i uczniów.

Projekt „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 21.02.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 21.02.2017 r.

Czytany 1021 razy