ZST Mielec
Slider

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Zespole Szkół Technicznych

21 lutego cały świat obchodzi najważniejsze święto mowy tj. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Stało się już tradycją, że Zespół Szkół Technicznych w Mielcu organizuje święto języka ojczystego w swoich skromnych progach.

Świadomi konieczności propagowania idei patriotycznych i krzewienia piękna ojczystej mowy na konferencję IV edycji obchodów Międzynarodowego Języka Ojczystego w ZST zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz wojewódzkiej, powiatowej, oświatowej, a także dyrektorzy i wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczystego otwarcia obchodów dokonał dyrektor ZST w Mielcu pan Mariusz Wojciechowski, który również przywitał szanownych gości.

Jak co roku honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl. W jego imieniu głos zabrał pan Tomasz Lejko, który odczytał treść honorowego listu, przesłanego przez pana marszałka na ręce dyr. ZST. Władzę Powiatu Mieleckiego reprezentowała wicestarosta pani Maria Napieracz, a w imieniu Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wystąpił pan Dariusz Bździkot, który odczytał treść listu intencyjny od kuratora oświaty pani Małgorzaty Rauch.

Patronem medialnym konferencję objęło katolickie Rado Via w Rzeszowie.

Hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole były słowa Karola Fryderyka Libelta: Naród żyje, dopóki język jego żyje. Hasła uroczystości nie wybraliśmy przypadkowo. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę pragnęliśmy przypomnieć, jak ważną rolę w naszej trudnej historii odegrał język. W 1795r. po trzecim rozbiorze Polski odebrano nam ziemię, godło, barwy narodowe, Polska zniknęła z mapy Europy. Jednak, jak głoszą słowa hymnu, nie zginęła, lecz pozostała w naszych sercach i języku. Pomimo germanizacji i rusyfikacji zaborcy nie zdołali wykorzenić polskiej mowy i miłości do ojczyzny, która była pielęgnowana przede wszystkim w warstwie językowej. Dziś na straży piękna ojczystej mowy powinniśmy stać wszyscy, czerpiąc wzorce z autorytetów językowych, którym jest honorowy gość konferencji - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego pan Kazimierz Ożóg.

Wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga poprzedziło słowo wstępne wygłoszone przez doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Marka Paducha, nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, który przedstawił zarówno sylwetkę honorowego Gościa, jak i jego główne zainteresowania akademickie. Ponadto pan doktor nawiązał do motta tegorocznej konferencji: „Naród żyje, dopóki język jego żyje”, odnosząc je do wielkich tradycji językoznawczo-filozoficznych i skupiając się przede wszystkim na relacjach pomiędzy językiem a kulturą, które wzbogacone komponentem narodowościowym tworzą fundamentalne trio, stanowiące istotę językoznawstwa kulturowego.

Długo oczekiwana prelekcja profesora Kazimierza Ożoga spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji i dotyczyła kwestii językowo-historycznych, wyjaśniających wielką rolę języka polskiego w dziejach naszego narodu. Pan Profesor przedstawił syntezę potęgi języka i słowa na krętych szlakach historii Polski, podkreślając fakt, że to właśnie język polski stał się kluczowym orężem w walce o polskość i narodowość polską. Niebagatelną też rolę w krzewieniu ducha narodu i rozwoju języka ojczystego odegrała religijność Polaków, począwszy od momentu przyjęcia przez Polskę wiary chrześcijańskiej. Pan Profesor otrzymał bukiet biało-czerwonych goździków oraz owacje na stojąco.

Spore emocje, zarówno wśród samych uczestników jak i widowni, wzbudził ustny konkurs językowo-historyczny, brawurowo przeprowadzony przez nauczyciela ZST pana M .Paducha. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego zostali podzieleni na trzy grupy i zmagali się z osobliwościami języka polskiego oraz historią Polski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy z podpisem pana prof. K. Ożoga. Zwycięski zespół dodatkowo jury (w składzie: prof. K. Ożóg, dyrektor ZST M. Wojciechowski, mgr G. Paduch) uhonorowało pięknymi albumami ufundowanymi przez przewodniczącą Rady Rodziców kl.2AL

Tegoroczne obchody uświetnił Dziecięcy Zespół Tańca „Abrakadabra - Ziemia Mielecka” z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, który pod kierownictwem pani choreograf Alicji Skopińskiej-Parys oraz pani akompaniator Małgorzaty Leśniak zaprezentował polski taniec narodowy „Krakowiak” oraz „Suitę tańców górali żywieckich”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego pan Bogdan Tomecki, który podziękował gościom za tak liczne przybycie. Następnie zaprosił wszystkich, kierując się staropolską tradycją, na poczęstunek naszym, pysznym, bo polskim chlebem- sto kromek na stulecie niepodległości.

Przepiękna scenografia w barwach narodowych, dostojna i zarazem elegancka w swojej formie, była inwencją pani mgr Bożeny Zborowskiej, która wraz z uczniami kl.2 DG, 4 DG i 3 DZ zadbała również o staropolski zestaw potraw regionalnych.

Scenariusz corocznych obchodów opracowały panie A. Sroka i J. Śpiewak, która też przygotowała wraz z uczniami 2AL czwartą edycję.

Nad całością przedsięwzięcia opiekę sprawował dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego pan Bogdan Tomecki, co zaowocowało wysokim poziomem przeprowadzonej konferencji oraz dużym uznaniem i niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony zaproszonych gości.

Oprawę techniczną wydarzenia przygotowali: mgr Henryk Golba i pan Łukasz Kozioł.

Swoją pomocą służyli również: dyr. A. Buczek, pan P. Skowron i pani E. Skowron.

Opublikowano w dniu: 26.02.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 26.02.2018 r.

 

Czytany 1058 razy