ZST Mielec
Slider

Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2018 w Zespole Szkół Technicznych

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - cardiopulmonary resuscitation - CPR).

Zajęcia odbywały się w podgrupach ćwiczeniowych liczących do 8 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

  • Przyczyny i objawy zatrzymania krążenia
  • Algorytm postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
  • Resuscytacja w sytuacjach szczególnych.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 47 uczniów ZST. Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy to coroczna inicjatywa realizowana w Zespole Szkół Technicznych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych, gdyż jedynie ta metoda warunkuje nabycie realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy.

 Oprac.: mgr A. Wyzga

Opublikowano w dniu: 10.03.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 8.03.2018 r.

Czytany 932 razy