ZST Mielec
Slider

Promocja doktorska Marka Paducha

1 marca 2018 roku Uniwersytet Rzeszowski świętował promocje doktorskie i habilitacyjne. Jest to coroczne święto Uniwersytetu, podczas którego odbywa się uroczysta prezentacja doktorów i doktorów habilitowanych w obecności JM Rektora i Senatu Uniwersytetu. Nowo wypromowani naukowcy ślubują wierność i rozwój nauki wypowiadając łacińskie słowa: „Spondeo ac polliceor” (tł.:„Przysięgam i obiecuję”).

W tym roku ślubowania akademickiego dokonało 3 doktorów habilitowanych oraz 34 doktorów z sześciu wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W gronie nowych naukowców z Wydziału Filologicznego znalazł się nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Marek Paduch, który uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność filologia angielska – z wyróżnieniem.

Doktor Marek Paduch obronił rozprawę doktorską napisaną w języku angielskim, pt. “Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish” (tł. „Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wolhfeld (Uniwersytet Jagielloński), zaś recenzentami – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) oraz dr hab. Alicja Witalisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Uniwersytecką uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Muzyki UR, który wykonał dwa utwory – Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur.

Opublikowano w dniu: 16.03.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 16.03.2018 r.

Czytany 1254 razy