ZST Mielec
Slider

Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych 2017/2018

21 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie już po raz osiemnasty.

Imprezę rozpoczął wicedyrektor szkoły mgr inż. Aleksander Buczek, który zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Wicedyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Wyraził również uznanie dla uczestników, podkreślając, że mimo iż jest ich niewielu to jednak przede wszystkim należy stawiać na jakość. Następnie mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu, przedstawił wszystkie zasady obowiązujące uczestników II etapu.

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu rozwiązywali zadania o różnej skali trudności, które nie tylko sprawdzały ich bogatą wiedzę, ale również pomysłowość i inteligencję matematyczną.

Po ocenieniu prac konkursowych przez współorganizatorkę imprezy mgr Alicję Galicę i podsumowaniu wyników I i II etapu konkursu, wyłoniono zwycięzcę, którym okazał się - uczeń klasy 1BI Jakub POPIOŁEK, którego nauczycielem matematyki jest mgr Alicja GALICA.

Zwycięzcy jak i jego nauczycielce GRATULUJEMY!!!

Opublikowano w dniu: 1.04.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 28.03.2018 r.

Czytany 576 razy