ZST Mielec
Slider

Zespół Szkół Technicznych realizatorem projektu edukacyjnego – „BohaterON-włącz historię!”

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018 brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacji historycznej – „BohaterON-włącz historię!” Zadaniem młodzieży było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego przez pryzmat historii osób, które brały w nim udział. Jednym z zadań dla uczniów było wysłanie kartki zżyczeniami do powstańca.

Projekt ma wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie.

Organizatorem akcji jest Fundacja Sensoria we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Uczniowie z naszej szkoły przedstawiali biografie żołnierzy Armii Krajowej – uczestników powstania sierpniowego z 1944 roku, a także pokazywali w jaki sposób pamięć o bohaterach z czasów II wojny światowej funkcjonuje obecnie w przestrzeni społecznej w Polsce w XXI wieku.

Oprac.: mgr P.Wal

Opublikowano w dniu: 16.06.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 14.06.2018 r.

Czytany 361 razy