ZST Mielec
Slider

PODZIĘKOWANIA dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Za wieloletnią współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Mielcu. Zespół Szkół Technicznych otrzymał podziękowania za realizację licznych programów edukacyjno-profilaktycznych, które złożone zostały na ręce wicedyrektora Bogdana Tomeckiego.

Przekazane zostały także bezpośrednie podziękowania dla koordynatorów tychże działań tj. dla pani Arleny Gąsowskiej – Gil oraz pani Krystyny Golba.

W ramach podejmowanych inicjatyw zostały zrealizowane następujące programy:

  1. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
  2. „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” - poświęcony profilaktyce zakażeń HPV
  3. „Znamię! Znam je” - profilaktyka nowotworu skóry czerniaka
  4. „Podstępne WZW” – profilaktyka zapalenia wątroby typu B oraz C

Młodzież klas, w których realizowane były te programy została zapoznana ze szkodliwymi skutkami środków psychoaktywnych oraz z medycznymi aspektami zakażeń wyżej wymienionymi chorobami. Uczniowie zmierzyli się z mitami i faktami dotyczącymi problematyki zdrowia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Jednym z celi realizacji tych programów było motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku szkolnym, rówieśniczymi i rodzinnym oraz promocja zdrowia, a także wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi.

Badania ewaluacyjne podejmowanych działań potwierdzają potrzebę realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych wśród młodzieży.

Składamy jednocześnie serdeczne podziękowania dla pracowników PSSE w Mielcu Pani Haliny Pietruszki i Lidii Szwedo, które wspierały naszych szkolnych koordynatorów w tego typu pracy.

Opr. K.Golba

Opublikowano w dniu: 29.06.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 25.06.2018 r.

Czytany 703 razy