ZST Mielec
Slider

Projekt rozporządzenia dotyczącego BHP

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczącego BHP. Najważniejsze zmiany, które zawiera to obowiązek zapewnienia uczniom miejsca do przechowywania podręczników, wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw, wymóg odbywania zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6 godzinie lekcyjnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 roku. Jednak szkoły będą miały czas na dostosowanie się do nich do 1 marca 2019. Co ma się zmienić?

W projekcie rozporządzenia, którego pełną treść zamieszczamy w załączniku, znalazł się między innymi zapis, który stanowi, że zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego nie mogą odbywać się później niż na szóstej godzinie lekcyjnej.

"Efektywność pracy ucznia zaczyna się łagodnie zmniejszać już od 4 godziny lekcyjnej, natomiast na 6 - intensywnie spada" - czytamy w rozporządzeniu. ME powołuje się tu na Główny Inspektorat Sanitarny, który wskazuje jeszcze, że zajęcia szkolne powinny być rozłożone równomiernie i że nie powinno ich być więcej niż 6-7 godzin dziennie .

Resort zaproponował wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw - nie powinny być krótsze niż 10 minut - oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany uzyskać w tej kwestii opinię rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Wprowadzono regulacje dotyczące obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Resort przygotował wzór rejestru, do którego nauczyciele będą musieli wpisywać między innymi cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także nazwiska osób odpowiedzialnych za opiekę nad uczniami. Wpisy będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.

Rozporządzenie reguluje także kwestie dostępu uczniów do wody pitnej, odwoływania zajęć z powodów atmosferycznych, doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek.

Opublikowano w dniu: 9.08.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 8.08.2018 r.

Czytany 957 razy