ZST Mielec
Slider

Warsztaty edukacyjne i gra historyczna – Międzymorze

W dniu 29 października 2018 roku uczniowie klas 2 AL oraz 2 AI wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, a następnie planszowej grze symulacyjnej – Międzymorze (Intermarium). Została ona zorganizowana i przeprowadzona przez pracowników Fundacji Jagiellońskiej.

Mechanika i zasady gry opierają się na symulacji. Jej uczestnicy, podzieleni na grupy, przenoszą się w czasie do okresu 20-lecia międzywojennego, stając na czele europejskich krajów. Fabułę gry rozpoczyna moment zakończenia Wielkiej Wojny, a kończy rok 1939 jako początek II wojny światowej.

W ramach projektu organizatorzy przewidzieli 10 rozgrywek gry, które odbywają się na terenie 10 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. W każdej z rozgrywek bierze udział ok. 30 uczniów danej szkoły. Finał projektu odbędzie się 17 listopada br. w Łańcucie w siedzibie Fundacji Jagiellońskiej oraz miejscu, gdzie podpisano deklarację o budowie Via Carpatia – współczesnego symbolu współpracy między państwami regionu Europy Środkowo - Wschodniej.

„Intermarium” to wielkoformatowa gra planszowa, która złożona jest z kilku rund, podczas których uczniowie, jako reprezentanci państw europejskich, rozbudowują potęgę militarną, polityczną i gospodarczą swoich krajów, a następnie zawierają lokalne sojusze wojskowe. Dokonują analizy sytuacji geopolitycznej w regionie, a następnie w zależności od sytuacji przeprowadzają symulację konfliktów zbrojnych. Całość gry opiera się na założeniach historii alternatywnej, pomysłowości uczestników gry jako przedstawicieli państw europejskich w połączeniu z umiejętnością współpracy międzygrupowej oraz analizie zaistniałych uwarunkowań w regionie, dzięki którym uczniowie podejmują decyzję. Całość działań przedstawiana jest na mapie Europy, na którą uczniowie w toku gry nanoszą kolejne zmiany terytorialne.

W toku gry uczniowie z klasy 2 AI, reprezentujący Republikę Weimarską, przeprowadzili odważną symulację zajęcia Austrii, Okręgu Sudeckiego, Pomorza Gdańskiego, a następnie błyskawicznej wojny Polski i Niemiec przeciwko ZSRR. Natomiast uczennice z klasy 2 AL dokonały śmiałej symulacji wojny bałkańskiej pomiędzy Grecją, Albanią oraz Turcją przeciwko Bułgarii i Jugosławii przy ewentualnej neutralności Węgier i Rumunii. W dalszym toku gry przedstawicielem Ukrainy i Macedonii udało się uzyskać dla swoich państw niepodległość, wykorzystując zaistniałe uwarunkowania polityczne i dzięki podejmowanym przez siebie decyzjom.

Celem gry dydaktycznej było doskonalenie współpracy uczniów w grupie, poznanie realiów historycznych i politycznych okresu międzywojennego, a także nabycie umiejętności dokonywania analizy sytuacji i podejmowania decyzji przez uczestników gry symulacyjnej.

Opracował: mgr Paweł Wal

Opublikowano w dniu: 30.10.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 30.10.2018 r.

Czytany 630 razy