ZST Mielec
Slider

Komunikat

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpoczynają się 9.01.2019r. i trwać będą do 15.01.2019r.

Egzamin pisemny trwać będzie maksymalnie 90 minut.

Część praktyczna trwać będzie maksymalnie 210 minut.

Uczniowie zdający egzamin w danym dniu zwolnieni są tylko na czas trwania egzaminu. Obecność na pozostałych lekcjach jest obowiązkowa.

Listy zdających w danym dniu są zamieszczone na stronie szkoły - zakładka Kształcenie zawodowe.

Czytany 737 razy