ZST Mielec
Slider

VI edycja Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni uczniów, kształcenie kreatywności, uwrażliwienie na piękno świata poprzez popularyzację dzieł sztuki należących do dziedzictwa światowej , europejskiej i polskiej kultury.

Temat VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki: Światłem malowane – twórczość impresjonistów

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa na Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1) w terminie do 25.03.2019 i przesłanie jej na wskazany adres.

Szkoły deklarujące udział w konkursie wyznaczają maksymalnie dwóch uczestników.

Zespoły szkół zgłaszają po dwóch reprezentantów określonego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu.

Termin konkursu: 02.04.2019

Miejsce konkursu: świetlica szkolna ,,Kleks” ZST w Mielcu; godzina 10.00 -11.00

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników ( 3 pierwsze miejsca) na stronie internetowej ZST w Mielcu w terminie do 12.04.2019.

Uroczyste wręczenie nagród planowane na 15.04.2019 roku, o czym poinformujemy Państwa w komunikacie dotyczącym zwycięzców.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

Starosta Powiatu Mieleckiego,

Muzeum Regionalne ,,Pałacyk Oborskich” w Mielcu.

Czytany 849 razy