ZST Mielec
Slider
Olimpiady i konkursy

06.04.2017r. odbyła się w Rzeszowie XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektora Pracy przy współpracy z Kuratorem Oświaty. W tym roku zdobywcą pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego jest uczennica kl. 1 DZ o profilu cukiernik Partyka Gabriela.

01.04.2017 odbył się Finał XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jego uczestnikiem był Rafał Wieczerzak – uczeń klasy 4AI Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych, który zdobył tytuł finalisty. Jego sukces jest tym większy, że wszyscy konkurenci to uczniowie szkół licealnych.

Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Jej celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli i ufundowali nagrody: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce, Kancelaria Adwokacka Paweł Niewiadomski. Ponadto nagrody ufundowali: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Sejmu RP, Premier RP, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Prezes Rady Ministrów, Uniwersytet w Białymstoku, Dyrektor II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacje szkolne (test wiedzy prawniczej), w których wzięło udział 1629 uczniów ze 144 szkół, eliminacje okręgowe (test wiedzy prawniczej oraz praca pisemna) z udziałem 183 uczniów z 84 szkół, które wyłoniły 55 uczestników eliminacji finałowych- ogólnopolskich (egzamin ustny z wiedzy prawniczej i samorządowej).

W dniu 31 marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej, szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczeń klasy 2 LM, Kamil Duszkiewicz ,został  finalistą XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Opiekę nad uczniem sprawowała mgr Liliana Trębska.

22 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie od roku szkolnego 2000/2001. Imprezę rozpoczął mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu. Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Dyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Wyraził również uznanie dla uczestników, podkreślając, że mimo iż jest ich niewielu to jednak przede wszystkim należy stawiać na jakość.

W dniu 09 lutego 2017 odbył się w naszej szkole etap szkolny 11. Powiatowego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem głównym konkursu jest Koło Mielec Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Etap szkolny miał formę testu pisemnego na wzór matury, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania językowego uczniów klas drugich, uczących się języka niemieckiego od podstaw w szkole średniej. Zawierał on zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, zastosowanie środków językowych oraz umiejętność pisania tekstu użytkowego. Tematem tegorocznego konkursu była „Kultura”.

Pierwszy dzień wiosny bywa określany przez uczniów dniem wagarowicza. Jednak nie warto uciekać ze szkoły, kiedy dzieje się w niej coś wyjątkowego. Tak właśnie było w naszej szkole 21 marca 2017 roku. Pierwszy dzień wiosny, postanowiliśmy powitać w szkole na kolorowo. Chętni uczniowie mieli przebrać się za różne postacie i rywalizować o miano najlepiej przebranego ucznia.

Szanowni Państwo!

KLAPS to ogólnopolski konkurs filmowy organizowany już po raz dziewiąty przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Filmy są oceniane w 4 kategoriach: film fabularny, reportaż, teledysk i animacja.

Konkurs otrzymał patronat m. in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej czy Międzynarodowego Festiwalu Camerimage, co poświadcza wysokie walory edukacyjne i artystyczne przedsięwzięcia. Wśród patronów medialnych Konkursu znajdują się m. in. TVP Kultura, Gazeta Wyborcza i Radio Eska.

W dniu 3 lutego 2017 r. w szkolnej bibliotece odbyło się podsumowanie ogólnoszkolnego konkursu czytelniczego „Moja lista bestsellerów”.

Celami konkursu było wzbogacanie wiedzy o utworach, autorach i okolicznościach powstania dzieła; rozwijanie wyobraźni i zainteresowań oraz wyrabianie nawyku świadomego czytelnictwa. Konkurs miał na celu również zachęcanie uczniów do czytania i kształcenie poprawności stylistycznej i ortograficznej.