ZST Mielec
Slider
Olimpiady i konkursy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym „Liczy się pomysł, dokładność wykonania i efektywność...”.

Podczas 7. Gali Języka Angielskiego, zorganizowanej w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, odbyła się II Gimnazjalna Olimpiada Języka Angielskiego (GOJA) pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego, w której wzięło udział 7 gimnazjów z powiatu mieleckiego.

Prestiżowy konkurs zaszczycił swoją obecnością starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła, który razem z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, panem mgr inż. Mariuszem Wojciechowskim i wicedyrektorem ZST, panem mgr Bogdanem Tomeckim, uroczyście otworzył tę „językową ucztę gimnazjalną”. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele języka angielskiego w ZST: mgr Marek Paduch, mgr Jagoda Wróblewska-Kapusta, mgr Monika Cibicka, mgr Agnieszka Słąba oraz nauczyciel informatyki, mgr Przemysław Madej.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 7. Gala Języka Angielskiego, w której wzięło udział 10 szkół z powiatu mieleckiego, w tym 3 szkoły ponadgimnazjalne (52 uczniów) i 7 gimnazjów (26 uczniów).

Na uroczystości językowo-kulturowej obecny był starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła, oraz dyrektorzy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu: pan mgr inż. Mariusz Wojciechowski i pan mgr Bogdan Tomecki. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele języka angielskiego w ZST: mgr Marek Paduch, mgr Agnieszka Słąba, mgr Jagoda Wróblewska-Kapusta, mgr Monika Cibicka oraz nauczyciel informatyki, mgr Przemysław Madej. Gala obejmowała 3 konkursy: powiatowy indywidualny konkurs języka angielskiego ‘Matura English’, powiatowy drużynowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA oraz II Gimnazjalną Olimpiadę Języka Angielskiego.

W dniach 7-8 kwietnia uczeń klasy 3AI Dominik Zboch pod opieką nauczycielki Eleny Skowron brał udział w finałowym etapie Polskiej Olimpiady Medialnej, konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami.

Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprosiła uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach humanistycznych i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.

Temat przewodni szóstej edycji Polskiej Olimpiady Medialnej brzmiał: Polska w mediach, media w Polsce.

Wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki Kossakowie - piewcy obyczaju i tradycji szlacheckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu i Muzeum Regionalne Pałacyk Oborskich w Mielcu w dniu 04.04.2017 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego:

I miejsce – Marcelina Siembab, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego ZST w Mielcu

II miejsce – Wiktoria Kołodziej, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu

III miejsce – Grzegorz Duszkiewicz, uczeń Technikum nr 3 ZST w Mielcu

06.04.2017r. odbyła się w Rzeszowie XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektora Pracy przy współpracy z Kuratorem Oświaty. W tym roku zdobywcą pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego jest uczennica kl. 1 DZ o profilu cukiernik Partyka Gabriela.

01.04.2017 odbył się Finał XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jego uczestnikiem był Rafał Wieczerzak – uczeń klasy 4AI Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych, który zdobył tytuł finalisty. Jego sukces jest tym większy, że wszyscy konkurenci to uczniowie szkół licealnych.

Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Jej celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli i ufundowali nagrody: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce, Kancelaria Adwokacka Paweł Niewiadomski. Ponadto nagrody ufundowali: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Sejmu RP, Premier RP, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Prezes Rady Ministrów, Uniwersytet w Białymstoku, Dyrektor II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacje szkolne (test wiedzy prawniczej), w których wzięło udział 1629 uczniów ze 144 szkół, eliminacje okręgowe (test wiedzy prawniczej oraz praca pisemna) z udziałem 183 uczniów z 84 szkół, które wyłoniły 55 uczestników eliminacji finałowych- ogólnopolskich (egzamin ustny z wiedzy prawniczej i samorządowej).

W dniu 31 marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej, szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczeń klasy 2 LM, Kamil Duszkiewicz ,został  finalistą XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Opiekę nad uczniem sprawowała mgr Liliana Trębska.

22 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie od roku szkolnego 2000/2001. Imprezę rozpoczął mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu. Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Dyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Wyraził również uznanie dla uczestników, podkreślając, że mimo iż jest ich niewielu to jednak przede wszystkim należy stawiać na jakość.