ZST Mielec
Slider
Olimpiady i konkursy

17 maja 2017 ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Manga zorganizowanego przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie pod patronatem dyrektora Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmował prace literackie i plastyczne, których przewodnim motywem jest manga. Miał on na celu prezentację zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz literackich młodzieży, rozbudzenie kreatywności uczestników konkursu, a także kształtowanie postawy aktywnych i krytycznych odbiorców oraz twórców sztuki.

W dniu 26 maja 2017 roku w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala finałowa VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – Kamienie Pamięci. Życie za życie. Uczestniczyli w niej także, jako finaliści, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, którzy tworzyli 2 zespoły projektowe pod opieką nauczyciela historii Pawła Wala. W ramach projektu, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, przedstawiali i upamiętniali w środowisku lokalnym dwie postacie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z regionu mieleckiego. W projekt w tym roku zaangażowało się w całej Polsce 66 grup pasjonatów historii. Podziękowania dla ich pracy wyrazili wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny, prof. Czesław Kłak, prof. Wacław Wierzbieniec, dr Anna Stróż, mjr. Mirosław Murdza z 3 Podkarpackiej BOT, oraz uczestnicy projektu wraz z opiekunami. Projekt został zorganizowany pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

11 maja bieżącego roku odbyła się po raz kolejny „Mała Biesiada Matematyczna”, organizowana w ramach promocji szkoły, dla uczniów trzecich klas gimnazjów powiatu mieleckiego. Czteroosobowe zespoły z trzynastu szkół wraz ze swoimi opiekunami przybyły na godzinę 12.00 do świetlicy „Kleks” Zespołu Szkół Technicznych.

Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy matematycznej przez rozwiązywanie ciekawych zadań i przedstawienie sposobów ich rozwiązywania. Gości przywitał wicedyrektor ZST mgr Bogdan Tomecki i prowadzący imprezę, nauczyciel matematyki mgr Stanisław Rajda.

W związku z realizowanym w ZST projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –Priorytet 3 biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, która ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wykonanie komiksu dotyczącego funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego (dalej COP) na terenie miasta Mielca w latach 1937-1939. Praca ma być oparta na faktach dostępnych w opracowaniach książkowych, stronach internetowych, prasie, materiałach archiwalnych i przekazach ustnych. Szczególnie polecane są bogate zasoby fotograficzne dostępne w „Jadernówce” Oddziale Fotograficznym Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.

Konkurs był skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć przy użyciu programu do grafiki komputerowej pracę związaną z problemem cyberprzemocy.

Finalistami konkursu zostali:

I. Kamil Hajduk

II. Łukasz Miłoś

III. Przemysław Róg

IV. Przemysław Rzeszutek

V. Damian Kusek

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym „Liczy się pomysł, dokładność wykonania i efektywność...”.

Podczas 7. Gali Języka Angielskiego, zorganizowanej w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, odbyła się II Gimnazjalna Olimpiada Języka Angielskiego (GOJA) pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego, w której wzięło udział 7 gimnazjów z powiatu mieleckiego.

Prestiżowy konkurs zaszczycił swoją obecnością starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła, który razem z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, panem mgr inż. Mariuszem Wojciechowskim i wicedyrektorem ZST, panem mgr Bogdanem Tomeckim, uroczyście otworzył tę „językową ucztę gimnazjalną”. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele języka angielskiego w ZST: mgr Marek Paduch, mgr Jagoda Wróblewska-Kapusta, mgr Monika Cibicka, mgr Agnieszka Słąba oraz nauczyciel informatyki, mgr Przemysław Madej.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 7. Gala Języka Angielskiego, w której wzięło udział 10 szkół z powiatu mieleckiego, w tym 3 szkoły ponadgimnazjalne (52 uczniów) i 7 gimnazjów (26 uczniów).

Na uroczystości językowo-kulturowej obecny był starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła, oraz dyrektorzy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu: pan mgr inż. Mariusz Wojciechowski i pan mgr Bogdan Tomecki. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele języka angielskiego w ZST: mgr Marek Paduch, mgr Agnieszka Słąba, mgr Jagoda Wróblewska-Kapusta, mgr Monika Cibicka oraz nauczyciel informatyki, mgr Przemysław Madej. Gala obejmowała 3 konkursy: powiatowy indywidualny konkurs języka angielskiego ‘Matura English’, powiatowy drużynowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA oraz II Gimnazjalną Olimpiadę Języka Angielskiego.

W dniach 7-8 kwietnia uczeń klasy 3AI Dominik Zboch pod opieką nauczycielki Eleny Skowron brał udział w finałowym etapie Polskiej Olimpiady Medialnej, konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami.

Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprosiła uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach humanistycznych i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.

Temat przewodni szóstej edycji Polskiej Olimpiady Medialnej brzmiał: Polska w mediach, media w Polsce.

Wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki Kossakowie - piewcy obyczaju i tradycji szlacheckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu i Muzeum Regionalne Pałacyk Oborskich w Mielcu w dniu 04.04.2017 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego:

I miejsce – Marcelina Siembab, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego ZST w Mielcu

II miejsce – Wiktoria Kołodziej, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu

III miejsce – Grzegorz Duszkiewicz, uczeń Technikum nr 3 ZST w Mielcu