Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 2.01.2018