Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 2.01.2018
1 5 7 11 20 22 65 101
103 105 106 107 108 116 118 119
201 202 203 204 206 208 212 215
218 219 220 75C 78C 101C 102C 103C
104C 105C 106C 107C 116C 201C 202C 203C
204C 205C 206C 207C 209C 215C 216C 301C
302C 303C 304C 305C 306C 307C 308C 311C
315C 317C G1 G2 Bufet Kleks