Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 1.05.2018
1AL 1CL 2AL 2BL 2CL 1DG
2DG 3DG 3EG 1AI 1BI 2AI
2BI 3AI 3BI 2CI 2LM 3LM
1BM 2BM 3BM 1CM 1AaZ 3DC
1BbZ 1LC 1CcZ 1DdZ 1DM 2DM
2AZ 2BZ 2CZ 2DZ 3AZ 3BZ
3CZ 3DZ