Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 27.01.2020r.