Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 12.10.2020r.