Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 18.01.2021r.