ZST Mielec
Slider
Aktualności

W tym roku, 17 maja po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Światowej Ligi Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension). Jego coroczne obchody w dniu 17 maja mają na celu podnoszenie wiedzy zarówno wśród personelu medycznego jak i społeczeństwa na temat objawów, metod leczenia oraz profilaktyki nadciśnienia tętniczego i jego następstw.

Szacuje się, że nawet jedna na trzy dorosłe osoby na świecie choruje na nadciśnienie tętnicze. W Polsce – jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia – zbyt wysokie słupki na ciśnieniomierzu wyświetlają się aż u 10 mln osób. Blisko 3,5 mln z nich nawet nie wie, że zmaga się z chorobą, a tylko 2,7 mln jest skutecznie leczonych.

Czym jest szczęście? Co nasz uszczęśliwia? Czy mieści się ono w dużych, czy małych rzeczach? Dla każdego szczęście oznacza co innego? W marcu 2021 zaprosiliśmy uczniów oraz nauczycieli do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Szczęście ujęte w kadrze.”  

Otrzymaliśmy ciekawe fotografie, często z załączonymi opisami, na podstawie których dowiedzieliśmy się, że szczęścia szukacie w piękne otaczającej przyrody, lubicie podziwiać wschody i zachody słońca. Szczęście dla was to również takie pozytywne emocje jak radość, miłość, uśmiech, zadowolenie i poczucie satysfakcji z osiąganych celów. Choć szczęście to czasem tylko ulotne chwile. Dziękujemy za nadesłane prace. A oto lista nagrodzonych:

Uczniowie

Miga Natalia – I miejsce ex aequo

Bieniek Aleksandra – I miejsce ex aequo

Cisło Katarzyna – II miejsce

Gola Natalia – III miejsce

Adamczyk Aneta – wyróżnienie  

W dniu 14.06. 2021 r. w progach Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się eliminacje regionalne do ogólnopolskiego konkursu ,,Zboża najwyższej jakości powrót do zbóż pradawnych’’.

Konkurs sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych ma on na celu zapoznanie młodzieży z definicją zbóż pradawnych, oraz jak wykorzystywać te zboża przy komponowaniu potraw kulinarnych oraz jak stosować mąki z tych zbóż jako dodatek do wypieku chleba, bułek ,ciast, klusek itp.

Konkurs otworzył dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu pan Arkadiusz Gałkowski. Przywitał przyjezdnych gości: pana Czesława Meusa - koordynatora konkursu i przedstawiciela Stowarzyszenia Polska Ekologia, pana Stanisława Ludwikowskiego - przedstawiciela KOWR oraz nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Agro-Technicznych z Ropczyc i Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa.

Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności kulinarnych jak i piekarskich.

W dniach 19- 28 maj młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej się w zawodzie kucharz oraz młodzież z Technikum Nr 3 kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych realizowała projekt ,,Akademia Wieprzowiny’’.

Projekt ten miał na celu zwiększenie świadomości i wiedzy o jakości oraz cechach mięsa wieprzowego wśród konsumentów. Obalamy mity na temat mięsa wieprzowego i jego walorów zdrowotnych, smakowych oraz kulinarnych.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Adresatami projektu są uczniowie klasy 2DGp i 2DGg Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 13-dniowe praktyki zawodowe do Grecji. Odbędą się one w październiku 2021r. Grupa będzie liczyć 17 osób.

W dniu 26 maja 2021 odbył się konkurs z języka niemieckiego "Deutsch macht Spass". Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych, którzy zmierzyli się z testem gramatyczno-leksykalnym. Konkurs odbył się w formie online. Wzięło w nim udział 33 uczniów.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce- Ciochoń Karolina
II miejsce- Siembab Katarzyna
III miejsce- Ozimek Martyna
W dniu 02 czerwca 2021 wicedyrektor szkoły mgr inż. Aleksander Buczek pogratulował laureatom i wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

21 maja br. uroczyście podsumowano projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, dzięki któremu 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zyskało dodatkowe, ponadprogramowe przygotowanie do wykonywania zawodu. W projekcie uczestniczyło 18 osób, które w roku szkolnym 2019/2020 ukończyły kształcenie w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń oraz 14 uczniów kończących w bieżącym roku szkolnym kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Powiat Mielecki realizował go wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu i z partnerami – firmami: Linetech S.A., Gardner Aerospace Mielec oraz Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A., które współuczestniczyły w tworzeniu programów nauczania dla poszczególnych kierunków. Celem projektu było dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik-monter maszyn i urządzeń i zmodyfikowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w ZST w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie 01.09.2017r. - 30.09.2020r. (termin został przedłużony do 31.05.2021r. z uwagi na pandemię).

Dyplom uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile” oraz wyrazy głębokiego uznania dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przesłał Dyrektor Muzeum Żydów Polskich POLIN - Zygmunt Stępiński.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczcili 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim poprzez udział w premierze filmu ,,Muranów. Dzielnica Północna” oraz zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych online przez nauczycieli języka polskiego, plastyki i pracowników biblioteki szkolnej w dniach 19.04.2021-23.04.2021.Kontynuacją akcji był spacer śladami lokalnej społeczności żydowskiej na portalu Wirtualny Sztetl.

Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” przeprowadzany w trzech kategoriach — plastycznej, literackiej oraz tekst piosenki, skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Pani Marszałek Sejmu RP w słowach, z dnia 13 kwietnia 2021 r., skierowanych do uczestników konkursu zaznaczyła: ,,Niezwykle krzepiąca jest świadomość, że pokolenie młodych przejmuje obowiązek poznania i głoszenia niezakłamanej historii naszego narodu’’, a nadesłane prace stanowią wyraz ,,samodzielnych poszukiwań prawdy o wyjątkowo bolesnej karcie historii naszej Ojczyzny”.

Uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu – Wiktoria Kawa  z klasy 2DCp zaznaczyła swój udział w konkursie, układając tekst piosenki Kryształowe serce w Katyniu.

”Nie żyjemy, aby umierać …
ale umieramy, aby żyć wiecznie”
M. Buchberger

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 maja 2021r. odszedł od nas na zawsze w wieku 85 lat długoletni dyrektor  Zespołu Szkół  Technicznych w Mielcu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Pracownik WSK”PZL-Mielec”, Nagrodzony Nagrodami  Ministra Edukacji i  Kuratora Oświaty.

Ś. P. mgr inż. Marian Bąk

 

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty  pracy pedagogicznej: nauczyciela, dyrektora;
niezwykle uczynnego i życzliwego Człowieka.

Strona 1 z 89