ZST Mielec
Slider
Aktualności

11.08.2020r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się  spotkanie, którego celem było podsumowanie projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wschodniego Sojuszu Motoryzacji w Tarnobrzegu, Powiatu Mieleckiego, firmy Kirchhoff Automotive Mielec, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież naszej szkoły. Podczas spotkania szkolny koordynator projektu mgr inż. Mieczysław Wilk przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia, następnie wręczono uczniom i nauczycielom certyfikaty ukończenia stażu zawodowego w firmie Kirchhoff oraz zaprezentowano pracownie doposażone w ramach projektu.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia w systemie zaocznym w naszym zespole. Szkoła ta da Ci możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie technik.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodach: operator obrabiarek CNC, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik mogą składać podania w sekretariacie ZST w Mielcu do 31.07.2020.

Naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć wszyscy absolwenci bez względu na rodzaj egzaminu zawodowego (zdawanego w OKE lub egzamin czeladniczy)

Drodzy Uczniowie,

dziś kończą się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 - roku pełnym wyzwań, trudów i nowej rzeczywistości szkolnej związanej ze pandemią i zdalnym nauczaniem. Choć tylko absolwenci liceum i technikum zdawali w tym roku maturę, tak naprawdę wszyscy stanęliśmy przed koniecznością zdawania egzaminu dojrzałości, odpowiedzialności, samodyscypliny i przede wszystkim empatii i szacunku.

Dlatego z serca gratulujemy Wam osiągniętych wyników i odpowiedzialnej postawy oraz życzymy udanych, bezpiecznych wakacji.

Na koniec ostatnie zadanie domowe:

  1. Uważajcie na siebie i innych,
  2. Pamiętajcie, że wirus nie zniknął wraz z obostrzeniami,
  3. Korzystajcie z życia z szacunkiem do życia.
  4. Wróćcie do nas we wrześniu zdrowi i wypoczęci.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZST

Miło nam poinformować, że jeden z naszych byłych uczniów Pan dr hab. inż.Włodzimierz Adamski znalazł się na liście Członków Honorowych Polonia Technica - 2011-2019, jako technolog przemysłu lotniczego, zasłużony dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wielki zaszczyt również dla naszej Szkoły a Panu doktorowi Włodzimierzowi Adamskiemu serdecznie gratulujemy ogromnego wyróżnienia.

Zapraszamy Was do głosowania w akcji wybieramy Drzewo Roku.
Głosujemy na http://www.drzeworoku.pl/ wybieramy Lipę Świętego Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej (gmina Radomyśl Wielki).
Klikamy prostokąt GŁOSUJ i wpisujemy adres emailowy,
Odbieramy na poczcie e-mail z tematem – POTWIERDZENIE ODDANIA GŁOSU i klikamy w link.
Głosujmy do końca czerwca na nasze drzewo z naszego regionu.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW W KONSULTACJACH na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z głębokim smutkiem żegnamy tragicznie zmarłego ucznia klasy pierwszej Zespołu Szkół Technicznych Kacpra Galwasa. Poruszeni tą niespodziewaną śmiercią nie znajdujemy słów, aby wyrazić żal, jaki odczuwamy. Kacper pozostanie w naszej pamięci i sercu jako sympatyczny uczeń, świetny kolega i wartościowy młody człowiek. Wszyscy zapamiętamy go jako dobrego i lubianego wychowanka.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi oraz cała
społeczność uczniowska
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu