ZST Mielec
Slider
Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu nastąpi 01 września 2022 (czwartek) w auli szkolnej wg harmonogramu:

  • godz. 900 – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (klasy drugie i trzecie) oraz III LO (klasy drugie, trzecie i czwarte),
  • godz. 1000 – Technikum Nr 3 (klasy drugie i trzecie),
  • godz. 1100 – Technikum Nr 3 (klasy czwarte),
  • godz. 1200 – III LO, Technikum Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (klasy pierwsze).

Informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00. Wszyscy zdający język polski i matematykę zgłaszają się do auli szkolnej, zdający język niemiecki do sali 102C a język angielski do sali 101C.

Wszyscy zdający powinni mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), naklejki, które otrzymaliście w maju, czarnopiszący długopis lub pióro oraz dozwolone przybory (dotyczy matematyki).

Przed salą należy się pojawić na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego.

Wicedyrektor ZST
Stanisław Rajda

W dniach 14 i 15 czerwca 2022 roku klasy 1BL oraz 2LS wraz ze swoimi opiekunkami, czyli mgr Małgorzatą Buś  oraz mgr Magdaleną Czerwińską – Ziębą, udały się na wycieczkę do Warszawy.

24 czerwca wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się w pawilonie sportowym, by zakończyć rok szkolny 2021/2022. Podczas krótkiej uroczystości najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni przez dyrekcję i wszyscy udali się do klas na ostatnią lekcję wychowawczą.

Całej naszej szkolnej społeczności życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

Dyrekcja, nauczyciele i samorząd uczniowski

„Jesteśmy nieśmiertelni tam, gdzie kochamy ....”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 25 czerwca 2022 roku odszedł od nas na zawsze w wieku 69 lat nasz Kolega, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w  Mielcu.

Ś. P. mgr inż. Teodor Sobusiak

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty pracy pedagogicznej nauczyciela, uczynnego i życzliwego Kolegę.

W dniu 14 czerwca br. uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie wymiany międzykulturowej AFS odwiedzili grupę sześciolatków w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Młodzież ZST dla przedszkolaków".

Propagując czytelnictwo oraz naukę języków obcych uczniowie zaprezentowali „Lokomotywę" Juliana Tuwima w języku polskim oraz w pięciu językach obcych: w języku ojczystym - Bartłomiej Lubera (1BI) oraz Wojciech Płaza(1BI), w języku angielskim - Maciej Stolarski (1BI), języku włoskim - Samuel Krzyżek (1BI), języku niemieckim- Sebastian Ochab (2BI), języku hiszpańskim - Aracelly Olivares (Chile,AFS) oraz języku francuskim - Goan de Freitas (Francja,AFS).

W dniu 22. 04. 2022 r. odbyła się V edycja prestiżowego konkursu z języka angielskiego branży lotniczej „MASTER OF AVIATION ENGLISH” pod patronatem firmy PZL Mielec.

Tegoroczna edycja konkursu zgodnie z zapowiedziami była wyjątkowa, gdyż wzięli w niej udział uczniowie szkół z rejonu podkarpackiego. Konkurs odbył się w formule zdalnej.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu aktywnie wspiera walczącą Ukrainę. Z naszej szkoły wyjechał kolejny transport darów pozyskanych w ramach zbiórki prowadzonej przez uczniów i pracowników naszej szkoły. Zbiórka zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu zebraliśmy liczne dary i  środki medyczne, które zostały przekazane szpitalowi we Lwowie. Jak wiemy, sytuacja w Ukrainie nie ulega poprawie, dlatego po wakacjach będziemy kontynuować zbiórkę dla potrzebujących. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań.

Wszystko, co dobre szybko się kończy i nadszedł ten dzień, kiedy trzeba było pożegnać się z Aracely Olivares (Chile) i Goanem De Fritas (Francja). 22 czerwca br. najbliższe im osoby zebrały się, by podziękować za ten rok - Aracely wręczyła album pamiątkowy swojej rodzinie, natomiast Goan żegnał swoją wychowawczynię mgr Agnieszkę Żelasko i panią pedagog mgr Krystynę Golbę- opiekunkę podczas pobytu. Spotkanie, mimo że z nutą smutku, było bardzo radosne.

W pierwszych dniach czerwca szkolna biblioteka zorganizowała wystawę popularyzującą wiedzę o mieście i regionie, o lokalnych twórcach, a tym samym  propagującą czytelnictwo. Zostały na niej zgromadzone wydawnictwa naukowe, z których można poznać kilkusetletnią historię Mielca, albumy, przewodniki, adresowane do mieszkańców powiatu, ale też do przyjeżdzających na Podkarpacie. Na wystawie znalazła się również literatura piękna – tomiki wierszy mieleckich poetów. Ekspozycji towarzyszyły ciekawe plakaty ilustrujące historię Mielca i życie jego mieszkańców.