ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniach 19- 28 maj młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej się w zawodzie kucharz oraz młodzież z Technikum Nr 3 kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych realizowała projekt ,,Akademia Wieprzowiny’’.

Projekt ten miał na celu zwiększenie świadomości i wiedzy o jakości oraz cechach mięsa wieprzowego wśród konsumentów. Obalamy mity na temat mięsa wieprzowego i jego walorów zdrowotnych, smakowych oraz kulinarnych.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Adresatami projektu są uczniowie klasy 2DGp i 2DGg Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 13-dniowe praktyki zawodowe do Grecji. Odbędą się one w październiku 2021r. Grupa będzie liczyć 17 osób.

W dniu 26 maja 2021 odbył się konkurs z języka niemieckiego "Deutsch macht Spass". Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych, którzy zmierzyli się z testem gramatyczno-leksykalnym. Konkurs odbył się w formie online. Wzięło w nim udział 33 uczniów.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce- Ciochoń Karolina
II miejsce- Siembab Katarzyna
III miejsce- Ozimek Martyna
W dniu 02 czerwca 2021 wicedyrektor szkoły mgr inż. Aleksander Buczek pogratulował laureatom i wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

21 maja br. uroczyście podsumowano projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, dzięki któremu 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zyskało dodatkowe, ponadprogramowe przygotowanie do wykonywania zawodu. W projekcie uczestniczyło 18 osób, które w roku szkolnym 2019/2020 ukończyły kształcenie w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń oraz 14 uczniów kończących w bieżącym roku szkolnym kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Powiat Mielecki realizował go wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu i z partnerami – firmami: Linetech S.A., Gardner Aerospace Mielec oraz Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A., które współuczestniczyły w tworzeniu programów nauczania dla poszczególnych kierunków. Celem projektu było dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik-monter maszyn i urządzeń i zmodyfikowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w ZST w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie 01.09.2017r. - 30.09.2020r. (termin został przedłużony do 31.05.2021r. z uwagi na pandemię).

Dyplom uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile” oraz wyrazy głębokiego uznania dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przesłał Dyrektor Muzeum Żydów Polskich POLIN - Zygmunt Stępiński.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczcili 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim poprzez udział w premierze filmu ,,Muranów. Dzielnica Północna” oraz zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych online przez nauczycieli języka polskiego, plastyki i pracowników biblioteki szkolnej w dniach 19.04.2021-23.04.2021.Kontynuacją akcji był spacer śladami lokalnej społeczności żydowskiej na portalu Wirtualny Sztetl.

Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” przeprowadzany w trzech kategoriach — plastycznej, literackiej oraz tekst piosenki, skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Pani Marszałek Sejmu RP w słowach, z dnia 13 kwietnia 2021 r., skierowanych do uczestników konkursu zaznaczyła: ,,Niezwykle krzepiąca jest świadomość, że pokolenie młodych przejmuje obowiązek poznania i głoszenia niezakłamanej historii naszego narodu’’, a nadesłane prace stanowią wyraz ,,samodzielnych poszukiwań prawdy o wyjątkowo bolesnej karcie historii naszej Ojczyzny”.

Uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu – Wiktoria Kawa  z klasy 2DCp zaznaczyła swój udział w konkursie, układając tekst piosenki Kryształowe serce w Katyniu.

”Nie żyjemy, aby umierać …
ale umieramy, aby żyć wiecznie”
M. Buchberger

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 maja 2021r. odszedł od nas na zawsze w wieku 85 lat długoletni dyrektor  Zespołu Szkół  Technicznych w Mielcu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Pracownik WSK”PZL-Mielec”, Nagrodzony Nagrodami  Ministra Edukacji i  Kuratora Oświaty.

Ś. P. mgr inż. Marian Bąk

 

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty  pracy pedagogicznej: nauczyciela, dyrektora;
niezwykle uczynnego i życzliwego Człowieka.

W tym roku na 4. maja przypadły obchody Światowego Dnia Astmy. Dzień ten ustanowiła Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy (Global Initiative for Asthma - GINA). Święto obchodzone jest od 1998 r. w każdy pierwszy wtorek maja.

Celem obchodów Światowego Dnia Astmy jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat tej choroby, zwiększenie świadomości dotyczącej astmy i skali związanego z nią zagrożenia. Z tej okazji w wielu krajach organizowane są specjalne akcje informacyjne oraz szkolenia.

Uczniowie klasy 2BIg gr.1 (w dniu 06.05 „Young entrepreneurs”) oraz 2CLp gr.2 (w dniu 11.05 „The cost of higher education”) wzięli udział w międzynarodowym projekcie Pearson&BBC Live Classes, polegającym na uczestnictwie w lekcji online prowadzonej przez nauczycieli z Wielkiej Brytanii i młodzieży z całego świata na różnych poziomach językowych.

Była to dla nich wyjątkowa okazja do usprawnienia ich umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim w mowie i piśmie, jak również poszerzenia słownictwa, możliwości kontaktu z rówieśnikami z całego świata i ich kulturą.

Maciej Jarzyna,uczeń klasy 1AI wygrał tegoroczną IV edycję Konkursu Technicznego im. Jeffreya Pino „Młody Konstruktor” organizowaną przez Polskie Zakłady Lotnicze sp z o.o. w Mielcu, przy współudziale Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Jeffrey Pino w lutym 2016 roku zginął w wypadku lotniczym. W latach 2006-2012 był prezesem firmy SIKORSKY AIRCRAFT. Dzięki jego decyzjom Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu otrzymały szansę wprowadzenia zaawansowanej produkcji i innowacyjnych technologii poprzez uruchomienie produkcji elementów struktury i kompletnych śmigłowców Black Hawk. Jeffrey Pino był prawdziwym liderem, pionierem i legendą branży lotniczej. Uznawany za genialnego stratega, wizjonera i eksperta w dziedzinie lotnictwa.