ZST Mielec
Slider
Aktualności

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-190) w trosce o bezpieczeństwo, począwszy od dnia 16.03.2020 do 25.03.2020 Zespół Szkól Technicznych w Mielcu zmienia sposób obsługi interesantów:

  • kontakt telefoniczny: 17 788 13 11
  • kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacji, jeżeli Państwa sprawy nie uda nam się rozwiązać telefonicznie lub mailowo, ustalimy indywidualny termin spotkania lub inny dogodny dla Państwa sposób jej rozwiązania.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym w naszej szkole od 12 do 25 marca br. (włącznie) uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie mający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w CKPiDN w Mielcu w dniach 12 do 25 marca br. nie przychodzą na zajęcia ale są zobowiązani do śledzenia strony internetowej CKPiDN, gdzie będą zamieszczane informacje o „nauczaniu na odległość”.

W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków koronawirusa prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi swoim dzieciom, by przestrzegały podstawowych zasad higieny, w tym przede wszystkim częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Apelujemy do Państwa, byście nie posyłali do szkoły chorych i przeziębionych dzieci. Zwracamy uwagę na obowiązek bezzwłocznego informowania najbliższej stacji sanitarno - epidemiologicznej w przypadku kiedy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobami, które przebywały w rejonach występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne. Należy również natychmiast zgłosić się na oddział zakaźny szpitala powiatowego w Mielcu.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw.

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Numer kontaktowy Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Mielcu 17 586 30 21
Infolinia MZ (czynna całodobowo) tel. 800 190 590.
Oddział zakażany Szpitala Powiatowego w Mielcu 17 780 03 91.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

W dniach 24-25 lutego 2020 r. w murach Zespołu Szkół Technicznych Mielcu odbył się I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Bitwa na drobiowe smaki”. Konkurs ten adresowany był do uczniów szkół o profilu gastronomicznym z województwa podkarpackiego pod patronatem honorowym: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztof Ardanowskiego, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Stowarzyszenia Euro–Toques Polska Głównym celem konkursu była promocja mięsa drobiowego, obalenie mitów na temat szkodliwości drobiu oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych.

Konkurs otworzył kucharz Łukasz Konik oraz dyrektor ZST mgr Arkadiusz Gałkowski.

Komisję konkursową stanowiło 3 kucharzy i dietetyk, która oceniała przygotowane przez uczestników potrawy pod względem poprawności technologicznej i organoleptycznej.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; (Dz. U., rok 2011, nr 32,poz. 160)

Informuję, że po kilku latach przerwy szkolne koło teatralne wznawia swoją działalność.

Lubisz dobrą zabawę?

Lubisz odgrywać role?

Masz doświadczenie sceniczne?

Nigdy nie występowałeś na scenie i chciałbyś wreszcie spróbować?

Masz pytania?

Zapraszam na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE:

PIĄTEK (6 MARCA), godz.15.15, sala 102C

Opiekun szkolnego koła teatralnego – Anna Sroka

Prosimy o zapoznanie się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, która znajduje się w załączniku artykułu.

W dniu 25 lutego 2020 r. 62 uczniów z klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyło w XV edycji Podkarpackich Targów Edukacyjnych EduSalon, które odbyły się w G2A ARENA Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem. Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały publiczne i prywatne uczelnie wyższe z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Anglii, Danii, Holandii), szkoły policealne oraz doradcy zawodowi.

Dzięki uczestnictwu w targach edukacyjnych nasza młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami wyższych uczelni, a także podjąć wstępne decyzje dotyczące planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia. Wyjazd został zorganizowany przez pedagogów szkolnych Alicję Grzesik i Krystynę Golbę, a jako opiekunowie w przedsięwzięciu uczestniczyły także Joanna Olko i Anna Dudek.

W dniu 18.02.2020 r. połączone siły dwóch mieleckich szkół średnich ZST i ZSB wyjechały do Krynicy aby doskonalić narciarstwo zjazdowe i snowboard. Inicjatorami tego wydarzenia byli nauczyciele wspomnianych szkół: Jarosław Szczerba z ZST i Krzysztof Łapa z ZSB. W wyjeździe uczestniczyło łącznie 50 uczniów. Wszyscy spędzili na stoku 4 godziny oddając się narciarstwu i snowboardowi.