ZST Mielec
Slider
Aktualności

W marcu br. odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego z Języka Niemieckiego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu mieleckiego.

Od 29 marca 2016 osiemnastu uczniów klasy 3DG przebywa na praktykach w Niemczech pracując w kuchniach hoteli położonych w rejonie miasta Eisenach (land Turyngia). Pobyt 14 osób został w całości sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu Erasmus+ pt. „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” Udział pozostałych 4 osób był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

W sobotę, 2 kwietnia 2016 roku, na terenie mieleckiej starówki została przeprowadzona Gra Miejska „Śladami Jędrusiów”, w której naszą szkołę reprezentowała drużyna złożona z 3 uczennic z klasy 1 EG: Magdaleny Babuli, Wiktorii Kłody oraz Klaudii Więcław, pod opieką nauczyciela historii mgr. Pawła Wala.

Dnia 18 marca w świetlicy „Kleks” odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego na całym świecie Światowego Dnia Konsumenta, które przebiegało pod hasłem „Znam swoje prawa – nie dam się oszukać”. Dzień ten jest szczególnie ważny dla współczesnego człowieka, ponieważ każdy z nas jest konsumentem. Konsument ma liczne prawa, które umożliwiają ochronę jego interesów.

W mieleckich szkołach tradycją już stało się organizowanie Dnia Otwartego Szkoły. W tę tradycję, od wielu lat, wpisuje się Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Tegoroczna edycja miała miejsce 1 kwietnia 2016 r. Szkoła otwarta była dla wszystkich gimnazjalistów III klas, którzy przyjęli zaproszenie do zapoznania się z ofertą Technikum Nr 3, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3.

Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. W Polsce z tego powodu umiera co drugi palacz w wieku 35-69 lat. 
O
fiarami papierosów nie są wyłącznie sami palacze. Palenie w dużym stopniu szkodzi osobom z najbliższego otoczenia. Stają się one biernymi palaczami i są narażone na to wszystko, co człowiek palący. 

Już po raz ósmy w Zespole Szkół Technicznych odbył się „Szkolny Dzień bez Przemocy”.

17 marca 2016r. w auli szkolnej zgromadzili się przedstawiciele dyrekcji ZST – wicedyrektor mgr Bogdan Tomecki i wicedyrektor mgr Ryszard Reguła, zaproszeni goście, a także reprezentanci poszczególnych klas ZST, łącznie około 150 osób.

Są wyniki konkursu z języka angielskiego „Have Fun with English”, który był skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły, niezależnie od typu szkoły i specjalizacji. Była to druga edycja, tym razem sprawdzająca jedną sprawność - słuchanie ze zrozumieniem. Zadania konkursowe o zróżnicowanej trudności oraz różnorodnej tematyce były zaczerpnięte z repetytoriów maturalnych oraz innych materiałów anglojęzycznych. Zainteresowanie konkursem było ogromne, poziom wiedzy uczestników również pozytywnie zaskoczył.

Uczniowie ZST, którzy w bieżącym roku uczestniczyli bądź dopiero będą uczestniczyć w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą.

23 marca w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu IT dla szkół średnich. Konkurs miał na celu promocję nauki programowania, motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki, motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka oraz odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki. W konkursie wzięło udział 2113 uczniów z 227 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski i po ciężkich rywalizacjach do rundy finałowej dotarło tylko 64 osoby.