ZST Mielec
Slider
Aktualności

Uczeń klasy 2 LM, Kamil Duszkiewicz ,został  finalistą XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Opiekę nad uczniem sprawowała mgr Liliana Trębska.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia w Bieruniu odbyło się prestiżowe wydarzenie – finał XL OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ (OOWEE) organizowanej przez Akademię Hutniczo – Górniczą w Krakowie.

Honorowy patronat nad Olimpiadą przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Tauron S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Elektrobudowa S.A., Cisco Networking Academy.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych, a także zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

Laureaci i finaliści OOWEE zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (automatycznie uzyskują maksymalną ilość punktów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Laureaci i finaliści OOWEE zgodnie z uchwałą Senatu AGH przyjmowani są na studia z pominięciem warunków rekrutacji.

Dnia 05 i 06.IV.2017 (tj. środa i czwartek) ze względu na „Dni Otwarte ZST” lekcje zostają skrócone i trwają:

0) 700 – 725
1)
730 – 755
2)
800 – 825
3)
830 – 855
4)
900 – 925
5)
930 – 955

Po 5 lekcji wszystkie klasy udają się do domu.

Zajęcia praktyczne i zajęcia w CKPiDN oraz Zespole Szkół im J.Groszkowskiego odbywają się normalnie.

Uczniowie zapisani u Wicedyrektora mgr. Bogdana Tomeckiego do oprowadzania gimnazjalistów proszeni są o zgłoszenie się we wtorek o godzinie 9:30 w sali 106 seg. C.

I Grupa: 10-10.30 aula szkolna → z auli → sala fitness (obok auli)→ s.65 ( p. Całka) i korytarz naprzeciw tej sali (projekty unijne p. Kasprzyk) → do seg. A korytarz obok s.7 (pokaz ratownictwa medycznego p. Wyzga)→ s.1 (p. Czerwiec i p. Paduch) → s. 11 (p. Chmiel) → s. 103 (p. Chmaj) → s. 201 (p. Gąsowska) → przejście schodami tylnymi do → gastronomii (wejście za s.20) → przejście dołem do pawilonu sportowego → powrót tą samą drogą do seg. C → sale siłownie → s.75 (symulator lotów) → s. 116 (kącik informatyczny p. Skowron i p. Madej) → przejście do Zespołu Szkół Budowlanych (tu odbierają młodzież ich nauczyciele).

W razie ewentualnych „korków” prosi się oprowadzających o zamianę kolejności sal.

II Grupa: 10-10.30 aula szkolna → przez oszklone drzwi do seg. C s. 116 (kącik informatyczny p. Skowron i p. Madej) → s. 75 (symulator lotów) → przejście przez boczne drzwi (obok klatki schodowej) na zewnątrz do pawilonu sportowego → powrót ta samą drogą do seg. C → sale siłownie → gastronomia (wejście za barem) → s.11 (p. Chmiel) → do seg. A → s.1 (p. Czerwiec i p. Paduch) → korytarz obok s.7 (pokaz ratownictwa medycznego p. Wyzga) → s.201 (p. Gąsowska) → w stronę auli → s.65 (p. Całka) i korytarz naprzeciw tej sali (projekty unijne p. Kasprzyk) → sala fitness → przez oszklone drzwi → przejście do Zespołu Szkół Budowlanych (tu odbierają młodzież ich nauczyciele).

W razie ewentualnych „korków” prosi się oprowadzających o zamianę kolejności sal.

Uwaga:

  • każda grupa max.20 osób,
  • nauczyciele do oprowadzania muszą być w auli do dyspozycji Dyrektora (dotyczy nauczycieli, którzy zapisali się na listę podczas ostatniego spotkania organizacyjnego),
  • odpowiedzialni za dzielenie grup; J. Śpiewak, M. Rządzka,
  • odpowiedzialna za młodzież oprowadzającą; S. Gołas
  • odpowiedzialni za rejestr przybywającej młodzieży; E. Turek, D. Kusek,
  • odpowiedzialni za występ w auli; H. Pastuła, M. Weryńska, K. Wrażeń, J. Wróblewska-Kapusta, K. Mosio, E. Cichoń-Kierys, J. Jagusiak, P. Madej.

22 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie od roku szkolnego 2000/2001. Imprezę rozpoczął mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu. Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Dyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Wyraził również uznanie dla uczestników, podkreślając, że mimo iż jest ich niewielu to jednak przede wszystkim należy stawiać na jakość.

W dniu 09 lutego 2017 odbył się w naszej szkole etap szkolny 11. Powiatowego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem głównym konkursu jest Koło Mielec Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Etap szkolny miał formę testu pisemnego na wzór matury, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania językowego uczniów klas drugich, uczących się języka niemieckiego od podstaw w szkole średniej. Zawierał on zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, zastosowanie środków językowych oraz umiejętność pisania tekstu użytkowego. Tematem tegorocznego konkursu była „Kultura”.

W czwartek tj. 30.03.2017 po konferencji plenarnej, odbędzie się kolejne spotkanie zespołu d/s promocji szkoły. Zapraszam wszystkich chętnych.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Dni Otwarte w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbędą się 5,6 kwietnia 2017r. w godzinach od 10:30 do 12:00.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 17.03.2017 r., około 180 uczniów naszej szkoły miało okazję spotkania z panem Ryszardem Stabachem. Założyciel, jak i przedstawiciel grupy „Trzask”, zainspirowany w dzieciństwie zdjęciami przedstawiającymi Indie, postanowił „żyć swoimi marzeniami”. Jego wspomnienia z podróży wzbogaciły naszą wiedzę na temat kultury i obyczajów indyjskich. Mieliśmy okazję poznać życie codzienne w najciekawszych miastach Indii (zwłaszcza w dzielnicach nędzy), usłyszeć o świątyni Karni Mata, Kalkucie, podróży po najważniejszej dla Hindusów rzece, o tragicznej historii pomnika Taj Mahal, Niebieskim Mieście, pustyni Thar i wielu innych.