ZST Mielec
Slider
Aktualności

16 kwietnia 2019 roku w godzinach od 11:00 do 16:00, w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się kolejna edycja Targów Pracy Powiatu Mieleckiego, podczas których zaprezentowało się ponad 50 firm z różnych branż działających na terenie całego powiatu.

W dniach 9-11 maja 2019 r. odbył się X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Organizatorzy podkreślali, jak wielkie znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia ma rozwijanie pasji odkrywania oraz pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi i technicznymi.

24 i 25 kwietnia 2019 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się XIV Targi Edukacyjne skierowane do uczniów trzecich klas gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych, w których wziął udział Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

24 kwietnia 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie miały miejsce Targi Pracy. ZST Mielec zaprezentował szerokie możliwości wirtualnej rzeczywistości. Zwiedzający mogli między innymi zasiąść za sterami wirtualnego samolotu oraz oglądać filmy 360o.

W ramach miejskich obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 roku udział wzięła także delegacja uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele z klasy 1 AI oraz 1 AL, którzy tworzyli poczet sztandarowy. Po Mszy św. w Bazylice mniejszej p.w. św. Mateusza Ewangelisty celebrowanej w intencji Ojczyzny udali się oni w pochodzie mieszkańców Mielca pod Pomniki Wolności, gdzie w imieniu nauczycieli i pracowników ZST złożyli wiązankę kwiatów wraz z dyrektorem szkoły mgr inż. Mariuszem Wojciechowskim. Na zakończenie uroczystości szkolny poczet sztandarowy uczestniczył w ceremonii pod pomnikiem, gdzie złożył hołd pamięci bohaterom walczącym za wolność i niepodległość Ojczyzny na przestrzeni dziejów.

W dniu 2 maja 2019 roku z okazji Dnia Flagi RP oraz celem upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych wyruszył w trasę 6. Rajd Rowerowy – „Śladami białych wilków”.

Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Trasy Rowerowe Mielec, Zmotoryzowaną Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. gen. Stanisława Maczka oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha Lisa ps. Mściciel. W rajdzie, który rozpoczął się o godz. 11. 00 obok Szkoły Muzycznej, gdzie znajduje się symboliczny grób W. Lisa „Mściciela”, wzięli także udział uczniowie z klas 1 AI, 2 BI i 3 AI z Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami Eleną Skowron i Pawłem Skowron. Następnie pojechali do Tuszowa Narodowego, gdzie zwiedzali Dom Urodzenia generała Władysława Sikorskiego. Meta trasy rowerowej znajdowała się na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

W ramach obchodów i uczczenia 228. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 1791 roku nasi uczniowie wzięli udział w 1. edycji Historycznej Gry Miejskiej – „3Maj się wartości”. Została ona zorganizowana przez Mielecki Hufiec Harcerek i Zuchenek „Akacja” przy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach realizacji Obywatelskiego Projektu Edukacyjnego – „Decydujesz- pomagamy”. Naszą szkołę reprezentowała 7- osobowa delegacja, określająca się mianem – Zespół Samych Talentów, złożona z uczniów i uczennic z klasy 1 AI oraz 1 AL.

14 uczniów z klasy 3 DG (klasa o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) przebywa właśnie na praktykach zawodowych w Irlandii. Ich wyjazd na zagraniczny staż był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Tym samym jest to już druga grupa uczniów kształcących się w tym zawodzie, jaka mogła wyjechać do Irlandii w ramach tego projektu. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się 9. Gala Języka Angielskiego, w której wzięło udział 76 uczniów z 19 szkół z powiatu mieleckiego, w tym 4 szkoły ponadgimnazjalne (26 uczniów), 6 gimnazjów (18 uczniów) oraz 9 szkół podstawowych (32 uczniów). Gośćmi specjalnymi byli uczniowie i nauczyciele 3. szkół zagranicznych (Estonia, Grecja, Rumunia).

Na uroczystości językowo-kulturowej swoją obecnością zaszczycił starosta powiatu mieleckiego, Pan mgr inż. Stanisław Lonczak, który objął całe przedsięwzięcie honorowym patronatem i ufundował wszystkie nagrody. Obecni byli również dyrektorzy ZST: mgr inż. Mariusz Wojciechowski i mgr Bogdan Tomecki.

Gala obejmowała 4 konkursy: powiatowy indywidualny konkurs języka angielskiego „Matura English”, powiatowy drużynowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA, IV Gimnazjalną Olimpiadę Języka Angielskiego oraz I Powiatową Olimpiadę Języka Angielskiego (dla ósmoklasistów).

W dniu 27 marca br. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół podstawowych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.