ZST Mielec
Slider
Aktualności

Informuję wszystkich nauczycieli, że przekazanie arkuszy i materiałów egzaminacyjnych części pisemnej odbywać się będzie w sali nr 1.

Zapraszam wszystkich członków komisji na godz. 8:00/13:00.

Natomiast materiały do egzaminów ustnych będą wydawane w gabinecie wicedyrektora - 109 seg. C. Zapraszam wszystkich członków komisji 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wicedyrektor

mgr Bogdan Tomecki

Zapraszam uczniów na zajęcia od poniedziałku (29.04.2019r.) według nowego planu lekcji.

Wicedyrektor

  mgr Bogdan Tomecki

W dniach 1-5 kwietnia 2019  młodzież i nauczyciele biorący udział w projekcie DOVES – Detectives Of ViolencE in Schools programu Erasmus+ gościli partnerów projektu z zaprzyjaźnionych szkół z Rumunii, Grecji i Estonii. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 33 uczniów oraz 12 nauczycieli. Koordynatorem i organizatorem wymiany młodzieży była mgr Małgorzata Buś.

Podczas pięciodniowego pobytu młodzież brała udział w warsztatach psychologicznych poświęconych tematyce przemocy szkolnej, wcielała się w role mediatorów rówieśniczych i rozwiązywała problemy dotyczące problemu przemocy wśród nastolatków. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem naszej szkolnej psycholog mgr Joanny Szatkowskiej.

W dniach 28 – 30 marca 2019 r. w Szczecinie odbył się centralny etap XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym wzięło udział 64 uczniów szkół średnich z całej Polski. Reprezentantką Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych była Natalia Słąba z klasy 4 EG, która zdobyła tytuł Finalisty Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa i spełnia wszystkie wymagania Ministra Edukacji Narodowej. W eliminacjach okręgowych, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, uczennice Technikum nr 3 w ZST Natalia Słąba i Joanna Łabaj osiągnęły wysokie wyniki – zajęły odpowiednio V i VI miejsce. Niestety, Joasi do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych zabrakło jedynie 2 punkty.

Informuję uczniów klas maturalnych, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 nastąpi dnia 26 kwietnia 2019r. (piątek) o godz. 8.30 w auli szkolnej, a następnie w salach lekcyjnych wg harmonogramu:

3AL – wych. p. J.Śpiewak sala 302C
3BL – wych. p .Augustyńska sala 301C
3CL – wych. p. H.Pastuła  sala 106C
LOdD – opiekun p. E.Dubiel sala 207C
4AI – wych. p. A.Hryniszyn sala 306C
4BI – wych. p. M.Sroczyńska-Kieszek sala 220
4BM – wych. p. E.Mikowska sala 218
4LM – wych. p. D.Kusek sala 104C
4DC – wych. p. B.Machała sala 203C
4DG – wych. p. D.Jarząb sala 20
4EG – wych. p. M.Kasprzyk sala 201C

W dniu 16.04 2019 r (wtorek) o godz. 16:00 w sali 106C (seg. C ZST) odbędzie się zebranie Rady Rodziców, na które zapraszam przewodniczących Rady z poszczególnych klas.

Celem zebrania jest wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZST w Mielcu.

W przypadku braku kworum drugi termin posiedzenia odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:30.

Marek Midura
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Nr 021.9.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r.

Informuję wszystkich członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) w sali KLEKS odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST w Mielcu.

Godz. 16:00

  • III LO

Godz. 16:30

  • Technikum Nr 3

Do wiadomości:

DW, DZ, KA, nauczyciele ZST

Znamy już datę kolejnej edycji Targów Pracy Powiatu Mieleckiego. Jak podają organizatorzy targi odbędą się 16 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Od godziny 11.00 na odwiedzających będzie czekać ponad 50 wystawców oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji.

Targi Pracy Powiatu Mieleckiego odbędą się podobnie jak w ubiegłym roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, który mieści się w samym centrum miasta, w pobliżu dworca autobusowego. Dogodna lokalizacja powinna ułatwić dotarcie na miejsce wszystkim osobom zainteresowanym znalezieniem lub zmianą pracy. W trakcie targów można bezpośredniego porozmawiać z pracodawcami oraz dowiedzieć się jakie są oczekiwania poszczególnych firm a także dopytać jakie warunki pracy i wynagrodzenia oferują przyszłym pracownikom.

W artystycznej atmosferze rywalizowali młodzi pasjonaci sztuki regionu mieleckiego podczas VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki, zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 02.04.2019 roku.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Patronat merytoryczny objęli nad konkursem Muzeum Regionalne w Mielcu oraz Fundacja Beksiński.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego zmierzyli się z tematem konkursu,, Światłem malowane–twórczość impresjonistów”.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu informuje, że z powodu ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku, do którego może dojść od dnia 8 kwietnia 2019 r. (w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli), wszystkie zajęcia dydaktyczne zostaną odwołane.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły, zostaną objęci, w miarę możliwości dyrektora szkoły, opieką.

Informacje o ewentualnym odwołaniu strajku i przywróceniu zajęć dydaktycznych przekazane zostaną Państwu przez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły.