ZST Mielec
Slider
Aktualności

Uczniowie ZST w Mielcu wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski” zorganizowanym przez Fundację Słowo w Rumi.

Celem konkursu byla:

  • promocja Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta,
  • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

Etap szkolny przeprowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Bogdan Tomecki. Zadowalającym faktem jest to, że etap szkolny cieszył się bardzo dużą popularnością
i młodzież tak chętnie zdecydowała się zgłębiać tematykę Chrztu Polski.

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożycie korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępujecie do egzaminu ustnego.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 13 stycznia 2021r. odszedł od nas na zawsze w wieku 89 lat nasz Kolega, emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Ś. P. Stanisław Cierpiał

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty  pracy pedagogicznej nauczyciela, uczynnego i życzliwego  Kolegę.

Zwieńczeniem zmagań językowych w Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu w roku kalendarzowym Anno Domini 2020 była 45. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego (etap szkolny). Prestiżowy konkurs zgromadził uczniów ZST z różnych typów szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z zestawem skomplikowanych zadań leksykalno-gramatycznych na zaawansowanym poziomie językowym.

Konkurs składał się tym razem z 6. typów ćwiczeń językowych, obejmujących zaawansowane słownictwo, struktury gramatyczne oraz tłumaczenia bilingwalne. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczna edycja została przeprowadzona zdalnie.

  1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.
  2. Osoby zdające w salach segmentu C wchodzą do szkoły wejściem od strony wiaduktu
  3. Osoby zdające w auli szkolnej i w sali 65 wchodzą do szkoły wejściem od strony wiaduktu.
  4. Osoby zdające egzamin w sali 315C o godzinie 16:00 i osoby zdające w salach segmentu A wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu.
  5. Więcej informacji w kolejnych załącznikach 1, 2, 3 i 4.

Dnia 15 grudnia odbyło się w naszej szkole przekazanie „Stanowiska układu prędkościomierza i kąta natarcia samolotu”, zakupionego w ramach projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, priorytet IX, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskany sprzęt wzbogacił wyposażenie pracowni lotniczej, tym samym nasza szkoła dołączyła do trójki szkół w Polsce wyposażonych w najnowocześniejsze stanowiska dydaktyczne. Urządzenie będzie używane na zajęciach do kształcenia uczniów technikum w zawodzie mechanik lotniczy. Dzięki niemu istnieje możliwość pokazania budowy, elementów składowych i funkcjonowania prędkościomierza lotniczego z wykorzystaniem rurki Pitota oraz czujnika i wskaźnika kąta natarcia statku powietrznego w rzeczywistym strumieniu powietrza. Stanowisko wyposażone jest w komputer z zawartością podstawowych zagadnień tematyki lotniczej, przykładowych ćwiczeń i dokumentacji technicznej.

Podzielić się opłatkiem to znaczy dobrze życzyć innym

 i wszystko im przebaczyć.

Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Życzymy świąt kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z samym sobą, świąt pełnych życia i miłości, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół oraz chwil roziskrzonych kolędą, uśmiechem i wspomnieniami.

Najserdeczniejsze życzenia wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu

Katarzyna Soboń, uczennica klasy 4DG zajęła II miejsce w etapie okręgowym XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności i tym samym zakwalifikowała się do etapu centralnego tejże olimpiady.

W tym roku, etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbył się 4 grudnia w formie on - line. W województwie podkarpackim przystąpiło do niego 50 uczniów z liceów ogólnokształcących i techników, a w całym kraju około 600 uczniów z ponad 300 szkół średnich.

Zadaniem uczestników olimpiady było rozwiązanie testu, zawierającego 80 zróżnicowanych zadań z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów wiedzy o żywieniu i żywności oraz technologii gastronomicznej.

Wiodącą tematyką tegorocznej olimpiady jest „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”.

W dniu 25 listopada 2020 r. uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 wzięli udział w jesiennej edycji ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego Forget-me-not organizowanego pod patronatem czasopisma Języki Obce w Szkole. Zadania konkursowe opracowane zostały w oparciu o opowiadania, sentencje oraz teksty piosenek. Do rywalizacji przystąpiło dwudziestu uczniów naszej szkoły, z czego aż pięć osób uzyskało wynik powyżej 80%. Trzy osoby otrzymały dyplomy z wyróżnieniem:

Justyna Dereń kl. 2DZg - 91%

Aleksandra Warzecha kl. 2BZg - 86%

Karol Pezda kl. 2CZg - 86%

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Jest to program adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Celem prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Zajęcia były prowadzone w ramach zajęć z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ruchu drogowego w klasach Szkoły Branżowej I stopnia i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Program realizował Marcin Jaśkiewicz.