ZST Mielec
Slider
Aktualności

Zapraszamy wszystkich Uczniów do Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Historycznego – Zwycięstwo 1920, w którym do wygrania są:

 • I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
 • II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
 • III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
 • Miejsca od IV do XIII: nagrody rzeczowe.

W ramach realizowanego przez Fundację – Szczęśliwe Dzieciństwo ogólnopolskiego projektu edukacji obywatelskiej - Zwycięstwo 2020, przygotowany został dla młodzieży internetowy konkurs dla młodzieży z całej Polski w wieku 13 – 19 lat.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu mogą nadal korzystać z elektronicznych zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie, dzięki nawiązanej współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu z autorami ogólnopolskiego projektu Academica.

System academica.edu.pl oferuje:

 • Pełnotekstowe przeszukiwanie setek tysięcy współczesnych publikacji naukowych: artykułów, monografii, podręczników i skryptów;
 • Inteligentny system ograniczania wyników wyszukiwania i ich wizualizacji;
 • Nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim lub udostępnianych w modelu Open Access;
 • Możliwość rezerwacji publikacji chronionej prawem autorskim w bibliotece należącej do systemu Academica;
 • Możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych, zapamiętywania kwerend.

Zakończył się ,trwający przez czas nauczania zdalnego Projekt Kuratoryjny Województwa Podkarpackiego „Laboratorium Filmowe”.

W ramach projektu uczniowie szkół województwa podkarpackiego mogli uczestniczyć w internetowych szkoleniach i konsultacjach z ekspertami warsztatu filmowego.

Integralna częścią projektu był, ogłoszony przez Podkarpacką Komisję Filmową i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, konkurs dla Modułów Krytyka Filmowa i Film Amatorski.

Wszystkich, którzy zdawali maturę poprawkową we wrześniu b.r. informujemy, że jej wyniki oraz świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie ZST od 30 września 2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj. od godziny 8:00 do 15:00

Zajęcia rozpoczynają się 26 września 2020 r  o godz. 9.00 - semestr 5 w sali 106 C, semestr 3 w sali 105 C. Wejście do szkoły od strony ul. K. Jagiellończyka przez segment B. Proszę o zapoznanie się słuchaczy z zasadami, jakie obowiązują w Zespole Szkół Technicznych od 1 września 2020 r., zamieszczonymi na stronie szkoły. Na pierwszych zajęciach zostanie podany plan zajęć na cały semestr.

Ponadto słuchacze zostają zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

 1. Nie przychodź na zajęcia, gdy masz temperaturę, katar, kaszel, jesteś na kwarantannie lub podejrzewasz kontakt z osobą zarażoną.
 2. Zdezynfekuj ręce przy wejściu do szkoły.
 3. Poinformuj o złym samopoczuciu  nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 4. Unikaj większych skupisk, o ile jest to możliwe.
 5. Myj i dezynfekuj ręce w toalecie.

Informujemy również, że przy każdym wejściu do szkoły zostały ustawione automaty do dezynfekcji rąk. W toaletach znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk. Przy wejściach i w toaletach znajdują się odpowiednie instrukcje i informacje.

ZST w ścisłej współpracy merytorycznej z CKPiDN oraz ZS im. Prof. Janusza Groszkowskiego, na podstawie przepisów wynikających z prawa oświatowego oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej (DSKKZ-WOKZ.4038.3.2020.AK, Warszawa 8 maja 2020 r.), realizuje eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w zawodzie technik robotyki pod opieką naukową Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W dniu 16 września 2020 r. w obecności Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch zawarte zostało porozumienie o współpracy przypieczętowujące utworzenie nowatorskiego, pierwszego w Polsce kierunku kształcenia technik robotyki.

W dniu 03.09.2020r., w auli Zespołu Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział:

 • z ramienia firmy Linetech Warszawa: Magdalena Marczyńska – dyrektor działu badań i rozwoju, Jakub Linda – dyrektor ds. marketingu, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik – specjalista ds. projektów UE, Zvikomborero Chirume – specjalista ds. marketingu,
 • z ramienia Powiatu Mieleckiego: Andrzej Bryła – wicestarosta, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Natalia Witek – inspektor ds. rozliczeń,
 • z ramienia ZST w Mielcu: Arkadiusz Gałkowski– dyrektor, Mieczysław Wilk – szkolny koordynator projektu.
 1. Informujemy, że egzamin poprawkowy z j. polskiego i matematyki odbędzie się w auli szkolnej a z j. angielskiego w sali 304 seg. C
 2. Matura rozpoczyna się o godzinie 14:00 dlatego należy przybyć do szkoły najpóźniej o 13:30.
 3. Każdy piszący maturę powinien posiadać maseczkę.
 4. Należy zabrać ze sobą kody paskowe, które otrzymaliście w czerwcu. W sytuacji gdy ktoś zagubił te kody należy przy podpisywaniu listy obecności poinformować o tym nauczyciela z komisji.
 5. Na matematykę można mieć ze sobą kalkulator prosty oraz należy mieć przybory takie, jak opisano przed maturą w czerwcu.
 6. Do obu sal wchodzimy wejściem od strony deptaka przy segmencie C.
 7. W przypadku niejasności można dzwonić do szkoły pod numer telefonu /17/ 7881318.

W dniach 2 i 3 września 2020 r. odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Szczegółowy plan spotkań poniżej.

Sala Klasa Godzina Dzień
Aula 1AI 15:30 2.09.2020 r
65 1BI
Kleks 1AR
Aula 1BM 17:00 2.09.2020 r
65 1GR
Kleks 1DG
Aula 1LS 15:30 3.09.2020 r
65 1AL
Kleks 1BL
Aula 1AZ 17:00 3.09.2020 r
65 1CZ
Kleks 1DZ
Pawilon sportowy 1BZ

Przypominamy, że sale z literką "C" to sale w segmencie C, do którego wejście jest od deptaka obok TESCO. Sale bez dodatkowej litery to sale w segmencie A, do którego wejście jest od ulicy Jagiellończyka. Wejście do szkoły od strony parkingu obok Urzędu Skarbowego jest dostępne TYLKO dla pracowników ZST.

Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego znajduje się w załączniku.