ZST Mielec
Slider
Aktualności

19 grudnia br. w ramach zajęć praktycznych uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem udały się do Przedszkola Miejskiego nr 8. Celem wizyty było pokazanie dzieciom techniki sporządzania, wykrawania i dekorowania ciasteczek świątecznych. Uczennice klasy 2 EG sporządzały wraz z małymi podopiecznymi ciasteczka półfrancuskie i korzenne. Przedszkolaki uczestniczyły z zaangażowaniem w warsztatach, w trakcie których wałkowały, wykrawały i dekorowały ciasteczka z bożonarodzeniowymi ornamentami; nie mogło również zabraknąć kształtów z Myszką Mini. Mamy nadzieję, że wizyta dostarczyła przedszkolakom nowych wiadomości oraz mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń.

Uczniowie klas drugich ZST zainteresowani odbyciem w II półroczu bieżącego roku szkolnego przeszkolenia w zakresie posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) proszeni są pilny kontakt z mgr. Andrzejem Wyzgą.

Jednocześnie informujemy, że w I półroczu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora AED ukończyło 20 uczniów naszej szkoły.

W dniu 7.12.2016 r. odbył się etap szkolny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej przebiegający pod hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.

W intelektualnym zmaganiu wzięła udział grupa 24 uczniów z klas licealnych, technikum i szkoły zawodowej. Dwie osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów to: Miłosz Wróbel (1 BL) i Aleksandra Sieroń (1 CI). Będą oni reprezentować naszą szkołę w drugim etapie – diecezjalnym.

W dniu 17.12.2016 papież Franciszek obchodził swoje 80 urodziny.

Dlatego uczniowie klasy 1 BZ złożyli życzenia na specjalnie stworzonej do tego celu stronie internetowej franciszek80.pl

Każdy z nas oprócz modlitwy mógł podarować papieżowi również najpiękniejsze życzenia.

Z okazji urodzin z całego świata popłynęły do Watykanu oficjalne gratulacje.

17 listopada 2016 r. w auli ZST o godz. 11.00 odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona pamięci Andrzeja Kędziora - inżyniera z Toporowa. Zorganizowana została przez Szkolne Koło „Caritas” przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, pod kierunkiem mgr Celiny Szymańskiej, w ramach projektu pt.: „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” – razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2016 – przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Partnerzy projektu: Powiat Mielecki, Gmina Miejska Mielec.

Andrzej Kędzior – inżynier pochodzący z Toporowa, to człowiek o wielkiej wiedzy i energii życiowej, kryształowej działalności i gorliwości, który w latach niewoli budził bezradne społeczeństwo do czynu swoim zaangażowaniem w sprawy melioracji i uporczywym szukaniem sposobów ekonomicznego podniesienia kraju będącego pod zaborami.

Drugi etap siódmej edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika” odbył się 3 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. W międzyszkolnym etapie konkursu wystartowało 182 osoby z 72 szkół z 5 województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgodnie z tradycją, we wtorek 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi elfami. Przybył z dalekiej Laponii, by nagrodzić grzecznych uczniów. Nie zapomniał też o „grzecznych” nauczycielach oraz pracownikach administracji i obsługi.

Również w poszczególnych klasach zorganizowano Mikołajki. Dzięki temu oprócz radości z otrzymanych prezentów, młodzież pokazała, że nieobce jej są świąteczne obyczaje.

Praca Joanny Dąbrowskiej, uczennicy z klasy 1CL ZST, została wyróżniona w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Porozmawiajmy o AIDS”. Komisja konkursowa oceniła 329 prac, które napłynęły z 69 szkół województwa podkarpackiego i przyznała 10 nagród oraz 10 wyróżnień (równorzędnych).

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 08 grudnia 2016 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. Opiekunem uczennicy była A. Gąsowska – Gil.

23 listopada w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbyła się VI Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Grudzień to szczególny miesiąc, w którym dzielimy się dobrem. Zapraszamy po raz kolejny całą społeczność szkolną do zaangażowania się w charytatywną akcję zbierania gwiazdkowych upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu.

Zbieramy zarówno nowe upominki jak i te, które już nie są Wam potrzebne, ale wciąż są w bardzo dobrym stanie, aby wspomóc rewalidację naszych młodszych przyjaciół.