ZST Mielec
Slider
Aktualności

27 września 2019 roku w Kleksie odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Na wstępie opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie poinformował o roli uczniów w działalności samorządu.

W dalszej części przewodnicząca samorządu ZST Wiktoria Assman zapoznała przedstawicieli klas z programem działania w roku szkolnym 2019/20 zatwierdzonym uprzednio przez dyrektora ZST. Poinformowała również o zasadach organizacji zbliżających się otrzęsin klas pierwszych. Poruszono też sprawy organizacyjne związane z akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

W dniu 29 września 2019 roku uczniowie z klas 1 BMp, 1 BMg, 1 CMg, 2 AZ oraz 3 AI uczestniczyli w Dniach Otwartych NBP– „Wspólnie świętujemy 100 lat złotego!”. Zostały one zorganizowane przez Narodowy Bank Polski – Oddział w Rzeszowie w związku z uroczystymi obchodami w tym roku 100-lecia uchwalenia przez Sejm RP nazwy „złoty” dla polskiej waluty. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu po raz kolejny uczestniczyli w kolejnej wersji projektu edukacyjnego „Shalom Mielec”. Tegoroczna 3. edycja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne JARTE i Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu.

W dniu 14 września 2019 roku kilkunastoosobowa grupa uczniów z klas 1 BMg, 1 BMp, 1 CMg, 2 CZ, 2 DM oraz 3 AI wzięła udział w spacerze „Śladami kultury żydowskiej w Mielcu”, gdzie przewodnikiem był mielecki historyk i regionalista Stanisław Wanatowicz. Podczas wędrówki po Starym Rynku ukazał on uczniom lokalne dzieje społeczności żydowskiej w Mielcu (sztetl Melitz) na przestrzeni wieków, a także omówił relacje polsko – żydowskie w naszym regionie. Trasa, którą przemierzyli nasi uczniowie, prowadziła przez miejsca ściśle związane z życiem wspólnoty żydowskiej w Mielcu.

O Ziemio Syberyjska! Ziemio wiecznie smutna,

Czemu ludzi nam bliskich do zimnego łona

Przykuwasz nieustannie?

Wacława Batowska - „O Ziemio Syberyjska”

W dniu 12 września 2019 roku uczniowie z klasy 2 AI uczestniczyli w konferencji historycznej zatytułowanej: „A więc wojna! Wojna obronna 1939 roku” zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 2019 roku na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyły się miejskie uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięła w nich udział delegacja Zespołu Szkół Technicznych, która w imieniu społeczności szkolnej złożyła kwiaty pod ścianą pamięci.

Tradycyjnie nowy rok szkolny 2019/2020 dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły rozpoczęli Mszą Świętą, która odbyła się w kościele parafialnym MBNP w Mielcu. Następnie wszyscy udali się do auli ZST, gdzie dyrektor szkoły, pan Stanisław Rajda, serdecznie przywitał licznie zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz obecnych na sali rodziców.

Wykaz sal na wywiadówki ogólnoszkolne dla klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu - dnia 19 września 2019r. (czwartek) godz.16:00 - znajduje się w załączniku.

Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy w III Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 21 września 2019 (sobota) o godz. 9:00 w auli szkoły. Na spotkaniu słuchaczy z nauczycielami zostanie podany harmonogram zajęć na cały semestr. Informuję, że w/w dniu odbędą się zajęcia lekcyjne.

Wicedyrektor

mgr inż. Maria Pilchowiec

W dniach 05.09.2019-06.09.2019 (czwartek, piątek) Bibiloteka Szkolna ZST organizuje kiermasz używanych podręczników szkolnych. Podręczniki będzie można sprzedać/kupić w auli szkolnej w godz.10.30-10.50.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje w bibliotece.