ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy 1 BMg mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami demokracji lokalnej, podczas obserwowania obrad XV sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Młodzież zapoznała się ze sprawozdaniem starosty z działań podjętych przez powiat w 2019 roku. Mogła również zapoznać się z treścią uchwał dotyczących służby zdrowia i opieki społecznej w naszym regionie. Uczniowie przekonali się także, w jaki sposób podejmowane są decyzje radnych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatu.

W dniu 1 lutego 2020 roku uczniowie z klas 1 BMg, 1 CM, 2 AZ, 2 CZ, 2 AI oraz 2 DM z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w specjalnym pokazie filmu „Mieleckie historie wojenne”. Został on zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Regionalnej - Pałacyk Oborskich. Film ukazywał obraz przedwojennego Mielca oraz okres II wojny światowej widziany oczami naocznych świadków tamtych wydarzeń historycznych. Całość filmu zawierała także archiwalne fotografie naszego miasta oraz kroniki filmowe z zasobów materiałowych Muzeum Regionalnego w Mielcu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Filmoteki Narodowej.

Regulamin,wyniki i zadania konkursowe w załącznikach.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, składam serdeczne gratulacje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Absolwentom, z okazji otrzymania Srebrnej Tarczy w XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020".

Zajęcie zaszczytnego miejsca w gronie laureatów to wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy. Na sukces ten bez wątpienia przyczyniły się ciężka i sumienna praca, osiągnięcia uczniów, a także wzorowe podejście do organizacji procesu nauczania. Sukces szkoły świadczy o wysokim profesjonalizmie Kadry, a także potwierdza najwyższe standardy kształcenia.

Gronu Pedagogicznemu składam szczere wyrazy uznania i szacunku zaś uczniom życzę, aby z chęcią podejmowali nowe wyzwania, które w przyszłości zaowocują wieloma sukcesami osobistymi i zawodowym.

Prorektor WSIiZ ds. Nauczania

dr hab. Andrzej Rozmus, prof.  WSIiZ

W dniu 04.02.2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za stypendium Prezesa Rady Ministrów RP dla najzdolniejszych uczniów z województwa podkarpackiego.

Z naszej szkoły stypendium otrzymali: Faustyna Tomecka uczennica klasy 3AL III LO oraz Jakub Popiołek uczeń klasy 3BI Technikum Nr 3, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali najwyższą średnią ocen odpowiednio w III LO i Technikum Nr 3.

Dyplomy stypendystom wręczała Podkarpacka Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch.

W okresie od 25 listopada do 29 listopada 2019 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza 2019″. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie      i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz  najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU

POD PATRONATEM FIRMY PZL MIELEC.

MASTER OF AVIATION ENGLISH

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do udziału w III edycji szkolnego konkursu

MASTER OF AVIATION ENGLISH

TERMIN KONKURSU: 17.02.2020r.

KLEKS

Lekcja 4  - g. 10.50

W dniu 09 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Mieleckiego, P.W. BIBMOT Sp. J., Zespołu Szkół Technicznych Mielec. Celem spotkania było objęcie patronatem przez firmę BIBMOT klas: 1DCp (po szkole podstawowej) i 1DMg (po gimnazjum) ZST w Mielcu kształcącą się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Umowę partnerską podpisali: Stanisław Lonczak – starosta Powiatu Mieleckiego, Stanisław Bik – dyrektor BIBMOT, Kazimierz Bik – dyrektor BIBMOT oraz Stanisław Rajda – p.o. dyrektor ZST w Mielcu.

Przed podpisaniem umowy partnerskiej wystąpił Mieczysław Wilk, który przedstawił i  szczegółowo omówił prezentację multimedialną na temat aspektów współpracy firmy i szkoły w ramach kształcenia dualnego i wyzwań z zakresu ochrony środowiska. Wskazał na wprowadzanie w szkole rozwiązań organizacyjnych stosowanych w przemyśle, tj.: metody 5S, metody 5 x Dlaczego, dekalogu kaizen, diagram Ishikawy.

W drugim tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły były Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie u osób dorosłych (BLS - Basic Life Support).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

TERMIN: 11.02.2020 r.

WYJAZD: 7.00 (parking Tesco)

KOSZT: 95 zł (w cenie: karnet 4h, przejazd, ubezpieczenie)

ZAPISY:

Jarosław Szczerba ZST

Krzysztof Łapa ZSB

Zapisy do dnia 06.02.2020 r.