ZST Mielec
Slider
Aktualności

W poniedziałek 27.03.2017 odbyły się w naszej szkole pokazowe zajęcia szkolne, mało znanej dyscypliny sportowej - lacrosse.
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu eurodeputowanego Tomasza Poręby, który zakupił dla szkoły sprzęt sportowy, niezbędny do uprawiania tej ciekawej gry zespołowej.

W dniach 7-8 kwietnia uczeń klasy 3AI Dominik Zboch pod opieką nauczycielki Eleny Skowron brał udział w finałowym etapie Polskiej Olimpiady Medialnej, konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami.

Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprosiła uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach humanistycznych i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.

Temat przewodni szóstej edycji Polskiej Olimpiady Medialnej brzmiał: Polska w mediach, media w Polsce.

Wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki Kossakowie - piewcy obyczaju i tradycji szlacheckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu i Muzeum Regionalne Pałacyk Oborskich w Mielcu w dniu 04.04.2017 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego:

I miejsce – Marcelina Siembab, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego ZST w Mielcu

II miejsce – Wiktoria Kołodziej, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu

III miejsce – Grzegorz Duszkiewicz, uczeń Technikum nr 3 ZST w Mielcu

Już niedługo, 18 kwietnia 2017, uczniowie klasy 3 DG (technik żywienia i usług gastronomicznych) wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec. Zarówno pobyt uczniów za granicą, jak i przygotowania do niego są finansowane z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+2015, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu pt. „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” W związku z tą wyprawą 10 kwietnia 2017 roku odbyło się tzw. spotkanie mentalne.

Technikum Nr 3 otrzymało dotację docelową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami, książkami naukowymi oraz popularno – naukowymi) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych.

06.04.2017r. odbyła się w Rzeszowie XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektora Pracy przy współpracy z Kuratorem Oświaty. W tym roku zdobywcą pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego jest uczennica kl. 1 DZ o profilu cukiernik Partyka Gabriela.

..Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?... Wierzę, że każda

kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników

i obróci się wam na zgubę...

ks. Władysław Gurgacz

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w uroczystych, miejskich obchodach 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, a także w 2 okolicznościowych prelekcjach o bohaterach polskiej konspiracji.

01.04.2017 odbył się Finał XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jego uczestnikiem był Rafał Wieczerzak – uczeń klasy 4AI Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych, który zdobył tytuł finalisty. Jego sukces jest tym większy, że wszyscy konkurenci to uczniowie szkół licealnych.

Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Jej celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli i ufundowali nagrody: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce, Kancelaria Adwokacka Paweł Niewiadomski. Ponadto nagrody ufundowali: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Sejmu RP, Premier RP, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Prezes Rady Ministrów, Uniwersytet w Białymstoku, Dyrektor II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacje szkolne (test wiedzy prawniczej), w których wzięło udział 1629 uczniów ze 144 szkół, eliminacje okręgowe (test wiedzy prawniczej oraz praca pisemna) z udziałem 183 uczniów z 84 szkół, które wyłoniły 55 uczestników eliminacji finałowych- ogólnopolskich (egzamin ustny z wiedzy prawniczej i samorządowej).

W dniu 31 marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej, szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uwzględniając prośby wielu nauczycieli przenoszę spotkanie podsumowujące dni otwarte ZST Mielec z poniedziałku na wtorek (tj. 11.04.2017r.) na godz. 14:30.

Zapraszam

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki