ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 9 marca br. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Terminy i plan rekolekcji wielkopostnych znajdują się w galerii i załączniku.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznejZimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - cardiopulmonary resuscitation - CPR).

8 marca 2016 roku odbył się w naszej szkole finał trzystopniowego konkursu historycznego „Polska w okresie międzywojennym” zorganizowanego dla klas pierwszych ZST. W finale wzięło udział trzynastu uczestników, którzy zmierzyli się z pytaniami przygotowanymi na podstawie podręcznika „Ciekawi Świata” obowiązującego w klasach pierwszych.

 Dnia 7 marca 2016 r. na spotkaniu Sejmiku Uczniowskiego dokonano wyboru członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST, przewodniczących III LO i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Już po raz drugi, 3 marca 2016 r. w naszej szkole obchodzono Dzień Języka Ojczystego. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław Ortyl.

W obchodach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Pan Waldemar Szumny, Starosta Powiatu Mieleckiego – Pan Zbigniew Tymuła, członek Zarządu Powiatu Mieleckiego – Pan Andrzej Bryła, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pan Paweł Boratyński, dyrektorzy szkół mieleckich, nauczyciele oraz młodzież.

Biorąc udział w V edycji konkursu „Projekt z klasą”, Technikum Nr 3 znalazło się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i zostało, przez wydawnictwo Nowa Era, uhonorowane tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

14 osób z klasy 3DG, które wkrótce wyjadą na miesięczne staże w Niemczech w ramach projektu Erasmus+ „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” zakończyło intensywne przygotowania do wyjazdu.

2 marca 2016 r. uczniowie kl. 1 BL obejrzeli niezwykły film dokumentalny poświęcony Danucie Siedzikównej ps. „Inka”. Poprzedził go wykład historyka IPN na temat żołnierzy wyklętych i ich tragicznych dziejów. Prelegent wspomniał między innymi o wynikach badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

TURNIEJ Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY ZOSTANIE ROZEGRANY 21 MARCA O GODZINIE 8:00 NA PAWILONIE SPORTOWYM ZST.

W ZAWODACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ KLASY PIERWSZE I DRUGIE NASZEJ SZKOŁY.