ZST Mielec
Slider
Aktualności

Kolejny raz z rzędu w ZST odbył się Szkolny Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem „Stop papierosom”. Tegoroczne spotkanie przypadło na dzień 6 grudnia 2016 r.

Celem podjętych działań była promocja zdrowia oraz profilaktyka i edukacja w zakresie zagrożeń związanych z paleniem papierosów.

Uczniowie biorący udział w imprezie mieli okazję wysłuchać prelekcji, a także obejrzeć krótką inscenizację na temat nikotynizmu i zagrożeń zdrowotnych oraz społeczno – ekonomicznych.

9 grudnia 2016 r. w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, z inicjatywy pedagoga szkolnego mgr Krystyny Golby oraz szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia mgr Arleny Gąsowskiej – Gil, odbył się konkurs wiedzy o HIV/AIDS oraz prelekcja połączona z projekcją filmu edukacyjno - profilaktycznego pt. „Żyję bez ryzyka AIDS”.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - cardiopulmonary resuscitation - CPR).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 9 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „metodę 4 kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w związku z przypadającą w styczniu 2017 roku 75. rocznicą konferencji w Wannsee, podczas której Niemcy podjęli decyzję o zagładzie Żydów oraz przypadającym 27 stycznia 2017 roku Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uczestniczyli jako główni prelegenci w dwóch konferencjach naukowych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała listy do  Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Oświaty i Rodziców. Pełne treści listów znajdują się w załącznikach artykułu.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu już drugi raz wziął udział w międzykulturowej wymianie AFS. Ostatnio szkołę odwiedziła młodzież z Włoch, Francji, Turcji oraz Australii.

Spotkanie pod hasłem „Odkryj świat z AFS, zaproś AFS do Mielca” odbyło się w sobotę, 14 stycznia, w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Wśród zaproszonych gości był starosta powiatu mieleckiego pan Zbigniew Tymuła, dyrektor AFS-Polska pani Magdalena Porębska, dyrektorzy szkół z terenu Mielca: pani Marta Mysona, pan Zbigniew Rzeźnik i pan Mariusz Wojciechowski. W wydarzeniu uczestniczyli również nauczyciele, wychowawcy, uczniowie z Mielca wraz z rodzicami oraz zagraniczni goście.

Miło nam poinformować, że Technikum Nr 3 ZST otrzymało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2017. Miesięcznik „Perspektywy” i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” już po raz dziewiętnasty opublikowały ranking szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione według czterech kryteriów:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%),
  • wyniki egzaminu zawodowego (30%).

W dniu 15.12.2016 r. w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny pod hasłem „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Jego organizatorami byli uczniowie Technikum Gastronomicznego. Zaoferowali młodzieży i nauczycielom ZST własnoręcznie przygotowane świąteczne ciasta, desery, a także różnego rodzaju potrawy – więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło także tradycyjnych ozdób i stroików, co podkreśliło radosny świąteczny nastrój, który udzielił się wszystkim.

Informujemy, że w okresie ferii zimowych (od 23 do 27 stycznia) w ZST prowadzone będą zajęcia z programowania w języku PYTHON w wymiarze 30 godzin.

Nasza szkoła przystąpiła do programu KODUJ Z KLASĄ, w którym grupa uczniów realizować będzie wspólny projekt programistyczny w języku PYTHON.

W dniu 5 stycznia 2017 roku 17 uczniów z klasy 2 LM pod opieką nauczyciela mgra Janusza Morytki udało się na wycieczkę zawodoznawczą do mieleckiej firmy Kirchhoff Automotive Polska sp. z o.o. Organizacja tej wycieczki możliwa była m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu mgra inż. Janusza Leżonia, szefa produkcji tej firmy, który wspólnie ze swoimi współpracownikami przybliżył uczestnikom wycieczki specyfikę pracy firmy, a ponadto przedstawił poziom wymaganych kwalifikacji niezbędnych do uzyskania zatrudnienia w zakładzie.