ZST Mielec
Slider
Aktualności

Praca Joanny Dąbrowskiej, uczennicy z klasy 1CL ZST, została wyróżniona w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Porozmawiajmy o AIDS”. Komisja konkursowa oceniła 329 prac, które napłynęły z 69 szkół województwa podkarpackiego i przyznała 10 nagród oraz 10 wyróżnień (równorzędnych).

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 08 grudnia 2016 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. Opiekunem uczennicy była A. Gąsowska – Gil.

23 listopada w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbyła się VI Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Grudzień to szczególny miesiąc, w którym dzielimy się dobrem. Zapraszamy po raz kolejny całą społeczność szkolną do zaangażowania się w charytatywną akcję zbierania gwiazdkowych upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu.

Zbieramy zarówno nowe upominki jak i te, które już nie są Wam potrzebne, ale wciąż są w bardzo dobrym stanie, aby wspomóc rewalidację naszych młodszych przyjaciół.

W dniu 30 listopada grupa uczniów o profilu informatycznym z klasy 1 CI odwiedziła firmę Interphone w Mielcu. Celem wizyty było poznanie lokalnego rynku pracy oraz zapoznanie się z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego do transmisji danych. Wycieczka została zorganizowana przez mgr Dianę Augustyńską.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 odbędzie się w czwartek tj. 8.12.2016r. o godz. 1700 wg niżej zamieszczonego harmonogramu:

Zebranie z rodzicami uczniów Technikum Nr 3 odbędzie się w czwartek tj. 8.12.2016r. o godz. 1600. Harmonogram spotkania w załączniku.

Zakończyła się zbiórka zużytych telefonów w naszej szkole w ramach akcji „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY”.

Zebraliśmy wspólnie niecałe 11 kg telefonów komórkowych ważonych bez baterii.

Baterie dodatkowo zasiliły naszą całoroczną zbiórkę tych niebezpiecznych odpadów.

Najwięcej telefonów oddała klasa 1 BM i tym samym zdobyła główną nagrodę.

W dniu 11 XI 2016 roku przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w mieleckich uroczystościach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1 AI, tworzący poczet sztandarowy, a także przedstawiciele klas 4 BM i 2 BM. Po mszy świętej, celebrowanej w Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza i wysłuchaniu homilii ks. dziekana Józefa Mroza, dotyczącej znaczenia wolności w życiu społeczeństw, uczestnicy udali się w ramach Marszu Niepodległości pod pomnik Wolności. W imieniu Zespołu Szkół Technicznych wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: dyrektor mgr inż. Mariusz Wojciechowski, wicedyrektor mgr Bogdan Tomecki, a także Patrycja Mazur (2AL), Adriana Zarzycka (2AL) - reprezentujące Samorząd Uczniowski. Po okolicznościowych uroczystościach słowno - muzycznych, na zakończenie obchodów, szkolny poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w paradzie sztandarów pod pomnikiem.

„Integracja zaczyna się w sercu”

 24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się spotkanie integracyjne z młodzieżą z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestniczyli w nim: dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej p. Robert Kośla, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu p. Mariusz Wojciechowski, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych p. Bogdan Tomecki, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych p. Dorota Jamróz, kadra instruktorska warsztatów. Spotkanie przygotowały panie Bożena Zborowska i Maria Loc oraz uczniowie klasy 2 DG Technikum Nr 3 i klasy 2 DZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny pod kierownictwem p. Maćka Kulpy.

21 listopada 2016 roku w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”. Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu WSIiZ ma dwie klasy patronackie. W ramach projektu uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę ponadgimnazjalną. Dzięki takim zajęciom uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a szkołą wyższą. Dodatkowo każda biorąca udział w projekcie szkoła może liczyć na doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej.