ZST Mielec
Slider
Aktualności

Bardzo proszę przewodniczących zespołów przewodniczących o przesłanie do pana Pawła Skowrona wykazu podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Termin - do 28.08.2017r.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Z głębokim żalem informujemy, że 23 sierpnia 2017r. odeszła nasza koleżanka Urszula Polak – nauczycielka języka polskiego, wychowawca. Była wybitnym pedagogiem, niekwestionowanym autorytetem, wielkim przyjacielem młodzieży.

Zapamiętamy Ją uśmiechniętą, kochającą ludzi i życie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 sierpnia (piątek) o godzinie 11.00 w kościele pw. Ducha Św. (Borek), a następnie na Cmentarzu Parafialnym w Chorzelowie.

1. Część pisemna - 22.08.2017r. godz. 9.00 sala  - KLEKS

2. Ogłoszenie wyników - 12.09.2017r.

3. Wydanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 12.09.2017r. - sekretariat seg.C 109C.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

W związku z tym, że od 1 września  2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia bardzo proszę przewodniczących zepołów przedmiotowych o opracowanie szkolnych planów nauczania.

Dla przykładu podaję link do: PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

Aktualny przydział przedmiotów w załączniku.

Termin wykonania do 29.09.2017r.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

 

Zapraszam wszystkich nauczycieli i uczniów do udziału w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Miejsce obchodów POMNIK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ ul. Sienkiewicza (przy starym cmentarzu).
Program (1 sierpnia 2017, godz. 16.45)
16:45 – zbiórka uczestników przy pomniku
17:00 – włączenie syren alarmowych symbolizujących godzinę „W”; rozpoczęcie uroczystości poprzez odśpiewanie hymnu państwowego
17:10 – wystąpienia okolicznościowe
17:25 – uczczenie pamięci poległych i zamordowanych uczestników powstania; złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy pomniku
17:40 – zakończenie uroczystości

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Dnia 21 czerwca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Paducha pt. Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish (Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim). W obronie pracy doktorskiej mieleckiego doktoranta uczestniczyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej UR, doktoranci Wydziału Filologicznego UR oraz inni goście. Swoją obecnością zaszczycił również dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, mgr inż. Mariusz Wojciechowski i wicedyrektor ZST, mgr Bogdan Tomecki.

15 maja 2017 r. odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Patronat honorowy nad konkursem objęła posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krystyna Skowrońska, która jest pomysłodawczynią i głównym sponsorem wyjazdu zwycięzców do Warszawy, aby zobaczyć budynek i wnętrze Sejmu.

W dniu 23.06.2017 r. w auli ZST odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego: o godz. 9.00 dla III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, a o godz. 10.30 dla Technikum Nr 3.

W części oficjalnej akademii głos zabrał dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski, który podziękował nauczycielom i uczniom za solidną pracę przez cały rok, życząc jednocześnie udanych oraz bezpiecznych wakacji. Przypomniał również o Dniu Ojca, który zbiegł się w tym roku z dniem zakończenia roku szkolnego.

W dniu 19.06.2017 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się uroczyste zakończenie unijnego projektu Erasmus+ „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” Projekt rozpoczął się 01.09.2015 a zakończył formalnie 31.05.2017. Na jego realizację nasza szkoła otrzymała 69 610 euro czyli ok. 300 tys. złotych. Beneficjentami tego projektu byli uczniowie dwóch roczników trzecich klas Technikum Gastronomicznego ZST, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy przebywali na miesięcznych praktykach zawodowych w Niemczech.

Dnia 29 maja 2017r. poszliśmy z całą klasą 2LM zwiedzić zakład pracy o nazwie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z.o.o. Zakład ten znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na ulicy Wojska Polskiego 3 w Mielcu. O godzinie 8.00 spod bramy głównej udaliśmy się do Sali Konferencyjnej, gdzie jeden z pracowników opowiedział nam o produkcji prowadzonej w zakładzie. Główny konstruktor Pan Tomasz Gałaczyńki wyjaśnił w jaki sposób helikopter unosi się w powietrzu. Przypomniał przeznaczenie Black Hawków używanych na całym świecie. Ponadto opisał cały proces technologiczny budowy kabiny, pylona i stożka, które tworzą helikopter. Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w warsztatach składania własnych modeli samolotów, które później brały udział w konkursie na najdłuższy lot. Zwycięzcą został jeden z uczniów klasy 2LM - Łukasz Godek. Otrzymał on nagrodę z upominkami promocyjnymi z logo PZL. O godzinie 12.00 wysłuchaliśmy wykładu nt. wydrukowania modeli samolotów w 3D i zastosowania ich w przemyśle lotniczym. Tak zakończył się pierwszy dzień naszych zajęć warsztatowo-szkoleniowych.