ZST Mielec
Slider
Aktualności

Informujemy, że w dniach 1 – 4 czerwca 2017 r. organizowana jest w naszej szkole wycieczka do Skalnego Miasta i Pragi.

Koszt wycieczki 500 złotych.

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą 100 złotych do 17 lutego 2017 r. przyjmują:

Pani Regina Gardulska s. 203 seg. A,

Pani Magdalena Sroczyńska – Kieszek s. 220 seg. A

Pan Stanisław Rajda s.304 seg. C.

Dodatkowe koszty wycieczki, to koszty wstępu na ewentualne atrakcje, które zostaną uzgodnione z uczestnikami i nie przekroczą kwoty 90 złotych.

Dnia 07.02.2017r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie wicedyrektora Bogdana Tomeckiego z n/w nauczycielami celem przygotowania i omówienia konferencji z udziałem p. Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch w dniu 29.03.2017r.

Regulamin i zadania konkursowe w załącznikach.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w III edycji Konkursu „Czytamy dzieło sztuki”.

Temat tegorocznej rywalizacji to: „Kossakowie - piewcy obyczaju i tradycji szlacheckiej ”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1) w terminie do 20.03.2017 roku i przesłanie jej na wskazany adres.

Szkoły zgłaszające udział w konkursie wyznaczają maksymalnie dwóch uczestników.

Termin konkursu: 04.04.2017 roku.

Miejsce konkursu: świetlica szkolna „Kleks” ZST w Mielcu; godzina 10.00 – 11.00.

Kolejny raz z rzędu w ZST odbył się Szkolny Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem „Stop papierosom”. Tegoroczne spotkanie przypadło na dzień 6 grudnia 2016 r.

Celem podjętych działań była promocja zdrowia oraz profilaktyka i edukacja w zakresie zagrożeń związanych z paleniem papierosów.

Uczniowie biorący udział w imprezie mieli okazję wysłuchać prelekcji, a także obejrzeć krótką inscenizację na temat nikotynizmu i zagrożeń zdrowotnych oraz społeczno – ekonomicznych.

9 grudnia 2016 r. w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, z inicjatywy pedagoga szkolnego mgr Krystyny Golby oraz szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia mgr Arleny Gąsowskiej – Gil, odbył się konkurs wiedzy o HIV/AIDS oraz prelekcja połączona z projekcją filmu edukacyjno - profilaktycznego pt. „Żyję bez ryzyka AIDS”.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - cardiopulmonary resuscitation - CPR).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 9 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „metodę 4 kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w związku z przypadającą w styczniu 2017 roku 75. rocznicą konferencji w Wannsee, podczas której Niemcy podjęli decyzję o zagładzie Żydów oraz przypadającym 27 stycznia 2017 roku Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uczestniczyli jako główni prelegenci w dwóch konferencjach naukowych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała listy do  Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Oświaty i Rodziców. Pełne treści listów znajdują się w załącznikach artykułu.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu już drugi raz wziął udział w międzykulturowej wymianie AFS. Ostatnio szkołę odwiedziła młodzież z Włoch, Francji, Turcji oraz Australii.

Spotkanie pod hasłem „Odkryj świat z AFS, zaproś AFS do Mielca” odbyło się w sobotę, 14 stycznia, w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Wśród zaproszonych gości był starosta powiatu mieleckiego pan Zbigniew Tymuła, dyrektor AFS-Polska pani Magdalena Porębska, dyrektorzy szkół z terenu Mielca: pani Marta Mysona, pan Zbigniew Rzeźnik i pan Mariusz Wojciechowski. W wydarzeniu uczestniczyli również nauczyciele, wychowawcy, uczniowie z Mielca wraz z rodzicami oraz zagraniczni goście.