ZST Mielec
Slider

Sprawozdanie SK „Caritas”

„Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli; a jeśli już nawet słucha nauczycieli, to dlatego że są oni równocześnie świadkami...”

Bł. Jan Paweł II

Współczesna młodzież wchodząca w dorosłe życie potrzebuje szczerości i prawdy. Poszukuje autentycznego świadectwa ludzi oddanych na służbę Chrystusowi i bliźniemu, a także środowiska, w którym będzie mogła realizować się i pielęgnować wartości chrześcijańskie. Taką właśnie „oazą” na niejednej pustyni młodego życia -w społeczności Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu jest Szkolne Koło „Caritas”. Cieszy się ono wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem wolontariuszy w różne jego działania, zatacza coraz szersze kręgi wśród młodych. Jako opiekunka spotykam się także z wielką życzliwością ze strony Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, a także Rodziców.

Młodzi z wielkim entuzjazmem wykonują liczne dzieła w ramach akcji charytatywnych. Wciąż mają nowe pomysły i szukają sposobów, aby odkrywać i kontemplować oblicze Chrystusa w drugim człowieku. Wola i chęć działania uświadamia mi, że jest to dla nich ważne. Wiele razy doświadczyłam ich bezinteresowności i zaangażowania z całych sił.

Wrażliwość na choroby, biedę /na trudności związane z doświadczaniem klęsk żywiołowych/ u młodzieży jest ogromna i u wielu związana z wiarą i postawą chrześcijańskiej dojrzałości.

Aktywność działań w SK „Caritas” przenosi się niekiedy na grunt działania w swoich parafiach (uczniowie inspirowani SKC włączają się w działania „Caritas” lub innych grup apostolskich w swoich parafiach).

Taka postawa młodych motywuje mnie do troski o ich rozwój - dla takiej wspólnoty warto poświęcić wiele. Tego poświęcenia i radości uczymy się od siebie nawzajem. Młodzież chce pomagać, chce się angażować i bardzo potrzebuje przewodników. Moim pragnieniem jest być dla nich jak najlepszym przewodnikiem Dobra, Piękna i Miłości. Obecnie moja grupa liczy 69 osób, ale wciąż nowi uczniowie są zainteresowani działaniami SK „Caritas”. Wolontariusze koła swoimi działaniami "zarażają" kolegów i koleżanki, którzy nie są członkami SKC, ale bardzo chętnie i licznie włączają się w różne działania. Również wielu nauczycieli i pracowników szkoły chętnie współuczestniczy w różnych przedsięwzięciach koła (imprezy kulturalne o charakterze religijnym, koncerty charytatywne…).

W roku szkolnym 2012/2013 /listopad 2012/ minęło 5 lat naszej działalności. Z tej okazji miała miejsce uroczysta Eucharystia w kościele MBNP w Mielcu w intencji wolontariuszy i ich rodzin celebrowana przez Księdza Dyrektora Diecezjalnej Caritas Ryszarda Podstołowicza, Proboszcza Parafii – Księdza Prałata Kazimierza Czesaka oraz Asystenta kościelnego SKC –Księdza Antoniego Mulkę, podczas której wręczone zostało podziękowanie i wyróżnienie za dotychczasową działalność. Mszę św. poprzedził KONCERT CHARYTATYWNY w auli ZST dla celów SZLACHETNEJ PACZKI i dzieci z chorobami nowotworowymi z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie /cały rok szkolny trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek /.

Koncert odbył się we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu przy zaangażowaniu młodzieży szkolnej.

Zgromadzone środki pieniężne pozyskane z koncertu i sprzedaży ciast upieczonych przez uczniów, artykuły żywnościowe, odzież oraz przedmioty od prywatnych darczyńców (łóżko – Klaudia Hul /2EG/ wraz z Rodzicami, materac – Salon Mebli Używanych w Radomyślu Wielkim /Państwo Żmuda/, komputer – Damian Soja /1CL/, żywność i środki czystości – Hurt-Market A&K w Mielcu) pozwoliły pomóc rodzinie 5-osobowej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej- ze Stowarzyszenia WIOSNA oraz matce samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Zaangażowani Nauczyciele – Dyrektorzy: Jan Myśliwiec, Jacek Mleczko, Ryszard Reguła, Aleksander Buczek, kierownik szkolenia praktycznego Zdzisław Loc, Aneta Mroczka, Anna Latawiec, Marta Spaniał- Skrzypek, Krystyna Golba, Jerzy Orłowski, Bożena Zborowska, Maria Loc, Józefa Jagusiak, Krzysztof Lipka, Marta Lewandowska, Jerzy Studziński, kierownik administracji - Henryk Golba, Anna Skowron i wielu innych.

Akcja SZLACHETNA PACZKA w ZST włączyła do współpracy Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, który w swoim mieście przeprowadził kwestę rzeczy, pieniędzy i przekazał je Szkolnemu Kołu „Caritas” na ten cel. Dziękujemy za tę współpracę.

Dzięki zaangażowaniu w akcję mieleckich szczypiornistów oraz Przedsiębiorstwa MPGK w Mielcu pomoc / na wzór Szlachetnej Paczki / otrzymała także rodzina jednego z uczniów naszej szkoły, wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.

Szczególnym zaangażowaniem w akcji Szlachetnej Paczki wykazali się uczniowie, którzy sami szukali współorganizatorów, pozyskiwali środki oraz zapakowali zgromadzone rzeczy, przewieźli do magazynu paczki na ul. St. Wyszyńskiego i włączyli się w rozwiezienie do osób, które były objęte akcją. Są to: Damian Nowak /3AI /, Mateusz Para /2AI/, Karlotta Kulpa i Ewa Dubiel /1AL/, Joanna Dul i Natalia Ciochoń /2EG/.

Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy to dla wolontariuszy SKC czas szczególnej troski o innych, w którym przeprowadzili szereg akcji charytatywnych:

JAŚ – kwestowanie przez 3 dni w markecie A&K przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy – żywności, środków czystości i pieniędzy, które przeznaczone są na paczki świąteczne dla młodzieży uczącej się w ZST, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Wolontariusze kwestują po lekcjach lub po Rekolekcjach /Wielki Post/, poświęcają wolny czas, by pomagać innym. Osobami odpowiedzialnymi i odbierającymi zebrany towar są: Marta Spaniał – Skrzypek, Jan Kołodziej, Celina Szymańska.

Najbardziej zaangażowani:

Joanna Janus, Paula Konieczny Angelika Pogoda, Edyta Kozioł, Paulina Kozioł, Diana Bazylińska, Aldona Juwa, Patrycja Krakowska, Justyna Pogoda, Sylwia Kuśnierz –wszystkie z 3AL; Ewa Dubiel i Paulina Dubiel, Karlotta Kulpa – 1AL ; Angelika Janus, Barbara Dyduła, Patrycja Ciepła i Sylwia Kędzior, Wojciech Węgrzyn, Damian Tomecki – 2AL; Joanna Dul, Agnieszka Wolak, Anna Wożniak, Wioletta Ziobroń, Anna Węglarz, Karolina Samuś, Krzysztof Lewandowski, Natalia Ciochoń – 2EG ; Iwona Kaczmarczyk i Sylwia Kopeć -3DG, Jacek Rzeźnik i Damian Cukierda z 2DG, Anna Zielińska, Kinga Pieróg, Katarzyna Kiełb, Paulina Pogoda, Wiktoria Radłowska, Kinga Cymbor, Katarzyna Płatek, Anna Różycka – wszyscy z 3BL, Patryk Ciochoń -3DM.

KIERMASZ CIAST I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH przy Parafii Ducha Świętego i na terenie ZST - przeprowadzony przez wolontariuszy / wyżej wymienieni / i przyjaciół SKC pod kierunkiem Marty Spaniał- Skrzypek, Anety Mroczki, Celiny Szymańskiej. W ostatnią niedzielę Adwentu i Wielkiego Postu za zgodą Księdza Proboszcza Waldemara Cioska (od godz. 7. 45 do godz. 14. 00) wolontariusze sprzedawali przy kościele ciasto i ozdoby świąteczne, które wykonali sami pod kierunkiem opiekunki. Brali także udział w targach świątecznych na terenie ZST. Pozyskane środki w tych akcjach były przeznaczone na wykonanie paczek świątecznych dla potrzebującej młodzieży z naszej szkoły oraz indywidualne zapomogi pieniężne – np. na zakup niezbędnych leków, opłacenie wizyty lekarskiej, obuwia, biletu miesięcznego lub żywności… Pomoc taką otrzymuje młodzież po wcześniejszej konsultacji i rozeznaniu przez pedagoga szkolnego – K. Golbę i wychowawców tych uczniów. Paczki zaś przygotowują i rozdzielają uczniom panie z Samorządu Uczniowskiego – Anna Latawiec i Marta Lewandowska.

Każdorazowo przygotowanych jest i rozdanych ok. 10 paczek.

KONCERT CHARYTATYWNY dla Karolinki Cisło z Malinia – oczekującej na operację serca w Monachium przygotowany pod kierunkiem C. Szymańskiej we współpracy z M. Spaniał- Skrzypek, H. Golbą - „Grali, śpiewali i tańczyli dla Karolinki …”.

Uczniowie ZST i innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mielca – I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im prof. J. Groszkowskiego, zjednoczyli swoje serca, aby uzdrowić serce Karolinki, przygotowali także kabaret i przeprowadzili loterię wśród uczestników koncertu. Wylosowane nagrody wręczył uczniom wicedyrektor J. Mleczko. Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji Karolinki w Lublinie.

CHARYTATYWNY KIERMASZ CIAST I LOTERIA FANTOWA Z OKAZJI DNIA DZIECKA - pomoc dla 6-letniego Kamila chorego na zanik mięśni, w tym również zbieranie plastikowych nakrętek. Akcja przeprowadzona we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Nagrody do loterii zasponsorowała firma XERIMA Jolanty i Jana Szwakopów oraz Market A&K, Ewa Dubiel - 1AL oraz SK „Caritas”.

Ciasto na ten kiermasz, jak i na wcześniejsze, przygotowali uczniowie: Agnieszka Wolak, Joanna Dul, Patrycja Kania, Anna Wożniak, Anna Węglarz, Wioletta Ziobroń – wszystkie z klasy 2EG, a także – Bogusława Rabiniak, Aleksandra i Ewa Niedziela, Mateusz Nowak, Agnieszka Róg z klasy 3GZ; Lidia Leś, Natalia Czerwińska, Justyna Krępa – wszystkie z kl. 1EZ, Ewa Dubiel z 1AL, Agata Kusek – 1DG, Natalia Kozak i Mateusz Kurmaniak – 3DG. Loterię przeprowadzili, przygotowali i rozlosowali nagrody przedstawiciele SU.

Składam podziękowanie p. Henrykowi Golbie, kol. Marcie Spaniał- Skrzypek za współpracę w tej akcji.

Rok szkolny 2012 / 2013 upłynął pracowicie, ale przyniósł także wiele satysfakcji i radości, bo przecież więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Wszystkim za wszystko raz jeszcze bardzo dziękuję – Dyrekcji ZST, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły, Parafii MBNP – Ks. Prałatowi K. Czesakowi, Parafii Ducha Świętego – Ks. Proboszczowi W. Cioskowi, Sponsorom i Ludziom Dobrej Woli, Rodzicom i Uczniom, a nade wszystko wolontariuszom SKC - bez których nie byłoby tych wszystkich dzieł.

Myślę, że podsumowaniem skierowanym do młodzieży trafne będą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który uważał, że „młodzi są ziarnem pszenicznym na chleb dla narodu". Wierzę, że z „tego ziarna" przedni będzie „chleb" i nikomu go nie zabraknie.

Oprac. mgr C. Szymańska

Opublikowano w dniu: 4.07.2013 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 1.07.2013 r.

Czytany 2980 razy