ZST Mielec
Slider
POWER Możesz więcej - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces!”. Był to projekt 2-letni: rozpoczął się 1 października 2017 i trwał do 30 września br. Na jego realizację nasza szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) i były to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką panie Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

Grupa 14 osób z naszej szkoły z klasy 3DG - technik żywienia i usług gastronomicznych, (12 dziewcząt i 2 chłopców) w terminie 27.04 – 11.05.2019 przebywała na 2 - tygodniowych praktykach zawodowych w Tralee (stolica hrabstwa Kerry), w Irlandii.

Uczniowie pracowali w najlepszych restauracjach i hotelach na terenie miasteczka. Praktyki odbyły się dzięki współpracy Zespołu Szkół Technicznych z instytucją partnerską z Irlandii – Your International Training, w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

14 uczniów z klasy 3 DG (klasa o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) przebywa właśnie na praktykach zawodowych w Irlandii. Ich wyjazd na zagraniczny staż był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Tym samym jest to już druga grupa uczniów kształcących się w tym zawodzie, jaka mogła wyjechać do Irlandii w ramach tego projektu. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.

Już wkrótce, 27 kwietnia 2019 roku,  czternastoosobowa grupa  uczniów z klasy 3DG (technik żywienia i usług gastronomicznych), zakwalifikowana do udziału w projekcie pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” wyjedzie na dwutygodniowe praktyki do Irlandii. Trwają intensywne przygotowania do wyjazdu. Niedługo uczestnicy projektu kończą 30 - godzinny kurs języka angielskiego zawodowego (prowadzony przez mgr Annę Olechowską). Kurs obejmuje zapoznanie uczniów z fachowym słownictwem  z branży gastronomicznej oraz ćwiczenia rozwijające komunikację.

Dobiegły końca prace komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”. Spośród chętnych z klasy 3 DG wyłoniono grupę 14 osób, które w terminie 29.04.2019 – 10.05.2019 odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 62 tys. 612 euro (ok. 270 tys. zł.)

Adresatami projektu są uczniowie klasy III Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Irlandii. W tym roku szkolnym odbędą się one w terminie 29.04.2019 do 10.05.2019, natomiast grupa będzie liczyć 14 osób.

18 czerwca 2018 w ZST odbyło się spotkanie podsumowujące działania kończącego się wkrótce projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pod tytułem „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” jest realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 i już niedługo, 30 czerwca 2018, będzie miał swoje oficjalne zakończenie.

W naszej szkole zakończył się bardzo intensywny w tym roku szkolnym czas wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe. Z Niemiec wróciła niedawno ostatnia grupa – 20 osób z klas 3AI i 3BI (technik informatyk). Miesiąc czasu (06.05.2018 - 02.06.2018) spędzili w Niemczech, biorąc udział w projekcie „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Koordynatorem projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Grupa 16 osób z naszej szkoły (po 8 osób z klas 3DG i 3EG - technik żywienia i usług gastronomicznych) w terminie 21.04 – 05.05.2018 przebywała na 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Tralee (stolica hrabstwa Kerry), w Irlandii.

Uczniowie pracowali w najlepszych hotelach i restauracjach na terenie miasteczka. Praktyki odbyły się dzięki współpracy ZST z instytucją partnerską z Irlandii – Your International Training, w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Grupa 20 uczniów naszej szkoły złożona z przedstawicieli klas 3BM (technik mechanik CNC) i 3DC (technik pojazdów samochodowych) przebywała w terminie 26.02 - 23.03.2018 na miesięcznych praktykach w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Wyjazd za granicę był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Strona 1 z 2