ZST Mielec
Slider

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone w ZST w okresie pandemii

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła stan pandemii. Dnia następnego na mocy specjalnego rozporządzenia w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zatem od ponad roku żyjemy w pewnych niestandardowych warunkach, jak również w permanentnym stanie zagrożenia i niepokoju dotykającym w różnym stopniu każdego z nas, bez względu na wiek, płeć, a także szerokość geograficzną. Jednakże w polu naszej uwagi znajduje się młodzież ucząca się w naszej szkole i jej dobrostan psychiczny.

W związku z docierającymi do nas sygnałami oraz informacjami o stopniowym bądź nagłym obniżeniu nastroju, stresie, utracie motywacji do wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uzależnieniach behawioralnych w efekcie ograniczenia aktywności i zubożenia sieci kontaktów społecznych przypominamy, że zespół psychologiczno-pedagogiczny działający w naszej szkole pozostaje w stałej gotowości i na bieżąco udziela zgłaszającym się osobom odpowiednich formy pomocy.

Często zadajemy sobie pytanie: Dlaczego wsparcie psychologiczne jest tak ważne w sytuacji przedłużającej się izolacji?

Bo o doświadczanym przez nas poczuciu bezpieczeństwa świadczy rutyna, codzienne małe rzeczy, które niejako automatycznie wykonujemy, tzw. rytuały, jak wyjścia do pracy/szkoły, spotkania towarzyskie, zajęcia pozalekcyjne. To one składają się na nasze poczucie stabilności, gwarantują spokój w przeżywaniu. A to właśnie ich utrata, zwłaszcza jeśli miała miejsce z dnia na dzień, może być poważnym czynnikiem stresogennym, depresyjnym, a nawet kryzysogennym.

Dlatego przypominamy, że w ZST pracują specjaliści, którzy mogę pomóc w przeciwdziałaniu różnym czynnikom destabilizującym:

 1. Codziennie są do dyspozycji w wyznaczonych godzinach pracy w aplikacji MS Teams, gdzie można się kontaktować za pośrednictwem video rozmów i rozmów głosowych.
 2. Prowadzą stałe spotkania z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zdalnej, jak i zdarzają się indywidualne spotkania na terenie szkoły.
 3. Do szybkiego kontaktu służy e – dziennik, jak również numery telefonów komórkowych pedagogów i psychologów szkolnych (godziny pracy poszczególnych osób znajdują się w zakładce pedagodzy i psycholodzy na stronie Internetowej szkoły):

Pedagog szkolny – mgr Krystyna Golba – tel. 694 512 316

Pedagog szkolny – mgr Alicja Grzesik – tel. 601 193 853

Psycholog szkolny – mgr Milena Soboń – tel. 514 802 906

Psycholog szkolny – mgr Anna Mrozowska – tel. 605 468 208

 1. W sytuacjach wyjątkowo trudnych specjaliści pracują w modelu interwencji kryzysowej, spotykając się na terenie szkoły.
 2. W przypadku konieczności podjęcia dalszej lub zewnętrznej pomocy specjalistycznej udzielają porad i konsultacji oraz kierują do odpowiednich osób i instytucji.
 3. Oprócz naszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość korzystania z innych źródeł wsparcia m.in. tj.:
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całą dobę) - 116 111
 • Młodzieżowy telefon zaufania – 19288
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Niebieska Linia” (czynny całą dobę) - 800 120 002
 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – 800 080 222
 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych (codziennie 14.00- 22.00) - 116 123
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
 • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (bezpłatny telefon czynny całą dobę) - 800 70 22 22
 • Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00) – 800 108 108
 • Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich – 801 889 880

Drodzy Uczniowie i Rodzice pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż na obecną sytuację epidemiologiczną mamy niewielki wpływ, jednak to jak odnajdziemy się w tej trudnej rzeczywistości i jaką postawę przyjmiemy zależy od nas samych. Dlatego też zachęcamy do współpracy ze specjalistami naszej szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bo nie musicie być sami z problemami i z emocjami, które mogą przybierać na sile.

Pamiętaj!

Żaden kryzys nie trwa wiecznie i wiedz, że ten związany z pandemią, też kiedyś się skończy, dlatego dbaj o SIEBIE i korzystaj ze wsparcia jeśli tego potrzebujesz.

Wystarczy tylko poprosić o pomoc …

Opracowała: mgr Krystyna Golba i mgr Milena Soboń

Czytany 713 razy