ZST Mielec
Slider

Katarzyna Soboń finalistką XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniach 11 marca on-line i 18 - 19 marca 2021 r. w Szczecinie odbył się centralny etap XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym wzięło udział 64 uczniów szkół średnich z całej Polski. Reprezentantką Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych była Katarzyna Soboń z klasy 4 DG, która zdobyła tytuł Finalisty Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa i spełnia wszystkie wymagania Ministra Edukacji Narodowej. W eliminacjach okręgowych, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, Kasia zdobyła II miejsce w okręgu podkarpackim.

Olimpiada posiada charakter interdyscyplinarny i stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Tematem wiodącym tegorocznej XXV edycji olimpiady była „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”. Tematyka cukrzycy jest szczególnie interesująca, ponieważ staje się ona jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób dietozależnych, także u dzieci i młodzieży, a jej związki z żywnością, żywieniem i stylem życia są bezsprzecznie udowodnione.

Dyplom Finalisty lub Laureata Olimpiady uprawnia jego zdobywcę do wstępu na wybrane kierunki studiów z pominięciem zwykłego trybu rekrutacji oraz do zwolnienia z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kasi Soboń serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, a innych uczniów naszego Technikum oraz LO zachęcamy do startu w olimpiadzie w przyszłym roku szkolnym.

Opracowała: mgr inż. Danuta Jarząb.

Czytany 326 razy