ZST Mielec
Slider

PRAKTYKI W GRECJI – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Dobiegły końca prace komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku”. Spośród chętnych z klasy 2DGg i 2DGp  wyłoniono grupę 17 osób, które w październiku odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

mgr Arkadiusz Gałkowski - dyrektor ZST,

mgr inż. Magdalena Winiarz - koordynator projektu,

mgr Katarzyna Szewc - nauczyciel języka angielskiego

mgr Krystyna Golba – pedagog szkolny

uwzględniła następujące kryteria:

  • średnia ocen w bieżącym roku szkolnym 2020/2021
  • ocena z języka angielskiego na koniec 2 semestru
  • ocena z zachowania na koniec 2 semestru
  • realizacja zadań dodatkowych w szkole
  • sytuacja rodzinna

A oto wyniki naboru:

Lp.

Osoba zakwalifikowana

1

Guła Wiktoria

2

Kokoszka Wiktoria

3

Karlisz Karolina

4

Miga Amelia

5

Noga Monika

6

Przebięda Kinga

7

Rutkowska Julia

8

Rzeszut Patrycja

9

Słomba Julia

10

Stala Natalia

11

Bańka Natalia

12

Dubiel Emilia

13

Fryzeł Karolina

14

Guła Oliwia

15

Piwnica Łukasz

16

Weryński Eryk

17

Wiącek Patrycja

Lp.

Osoba rezerwowa

1

Rogowska Lidia

2

Trzyna Gabriela