ZST Mielec
Slider

Informacja dla przystępujących do egzaminu poprawkowego z matury w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) godzina 9:00

W naszej szkole egzamin poprawkowy odbędzie się w salach: 65, 105C, 106C, 107C oraz w KLEKS-ie. Imienne listy znajdować się będą na drzwiach każdej z sal. Wejście do szkoły odbywać się będzie wejściem od strony wiaduktu. Na egzamin należy się zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Wszystkie pozostałe warunki obowiązujące podczas majowego egzaminu maturalnego obowiązują również na egzaminie poprawkowym.