ZST Mielec
Slider

XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

W dniach 18-24 września 2021 r. odbył się XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. W tym roku główne przesłania Festiwalu koncentrowały się wokół rozbudzania wśród uczniów zainteresowań naukowo-technicznych związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, zrozumienia procesów wywołujących zmiany klimatyczne oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

22 września 2021 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych Leonardo. Tego dnia nasi uczniowie wraz z nauczycielem zaprezentowali ofertę edukacyjną na stoisku ZST Mielec. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wirtualna rzeczywistość oraz operowanie dronem.

Oprac. mgr P. Madej