ZST Mielec
Slider

,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’

W dniach 17-29.10.2021 roku odbył się  wyjazd do Grecji pierwszej zaplanowanej mobilności w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’. Wzięło w niej udział 16 uczniów technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 opiekunów (Magdalena Winiarz, Małgorzata Buś). Przed wyjazdem, każdy z uczestników wziął udział w programie przygotowawczym realizowanym przez kadrę szkoły. Głównym zadaniem uczestników projektu było stworzenie bloga kulinarnego. Blog zawiera artykuły, relacje, przepisy w trzech językach, tworzone przez grupy uczniów z dwóch partnerskich szkół ZST w Mielcu oraz szkołę w Leptokarii. W ramach projektu uczniowie przygotowali dokumentację zdjęciową potraw, tradycyjnych składników kuchni kraju przyjmującego, brali udział w warsztatach terenowych, odwiedzając restaurację, w której gotowali regionalne potrawy greckie oraz nauczyli przyrządzać tradycyjne polskie dania uczniów greckich. Młodzież miała okazję zwiedzić piękne zakątki Riwiery Olimpijskiej oraz poznać kulturę Greków. Poznali technologię sporządzania sera fety, zwiedzili małą winnicę oraz mieli okazję zobaczyć plantację kiwi.

Głównym celem projektu był: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

 Cel projektu został osiągnięty - podniosły się kluczowe kompetencje uczniów w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  kompetencje matematyczne oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz w zakresie wiadomości i ekspresji kulturalnej. Dodatkowo dzięki realizacji projektu szkoła wzmocniła kompetencje kadry w zakresie nauczania oraz zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE o międzynarodowym charakterze. Realizacja celów była możliwa dzięki dobrej współpracy  partnerskiej, zarządzania projektem przez doświadczony zespół oraz stały monitoring i skuteczną ewaluację działań.

Całą relację z wyjazdu można oglądnąć na Facebooku projektowym:

https://www.facebook.com/ZST-w-Mielcu-kszta%C5%82ci-po-europejsku-113293221123954

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Koordynator projektu: Magdalena Winiarz