ZST Mielec
Slider

Zespół Szkół Technicznych z Mielca został uhonorowany tytułem „Inspirator Kariery 2021”

Kapituła Instytutu Pracy i Kariery bardzo wysoko oceniła naszą dokumentację konkursową i przyznała Zespołowi Szkół Technicznych w Mielcu tytuł  INSPIRATOR KRIER 2021.

Uroczystość wręczenia okazałej statuetki i dyplomu odbyła się w nowo wyremontowanym i  nowoczesnym Multimedialnym Centrum Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w dniu 11.01.2022 roku. Ideą konkursu „Inspirator Kariery” jest propagowanie dobrych praktyk edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze kształcenia zawodowego.

Procedura wyboru Laureatów obejmuje analizę prozawodowej działalności uczestnika pod kątem doskonalenia jej jakości, jak również dokonań w kierunku wdrażania takiej działalności.

Przedmiotem oceny są w szczególności:

  • wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, w tym np. metody nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo zawodowe, inicjatywy uczniowskie, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej,
  • podjęte inicjatywy i programy wpływające na formowanie preorientacji i orientacji zawodowej, w tym np. tworzenie klas patronackich, festiwale zawodów, wycieczki do zakładów pracy, praktyki zawodowe,
  • organizacja praktycznej nauki zawodu w ramach programu Erasmus+, współpraca z zagranicznymi szkołami,
  • wdrożenie planu rozwoju lub wspomagania oświaty w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,
  •  współpraca samorządu z lokalnym rynkiem pracy na rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego,
  • szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
  • wsparcie modyfikacji programów nauczania oraz wsparcie finansowe w zakupie niezbędnych materiałów dydaktycznych.

Uroczystość wręczenia statuetki oraz przyznanego tytułu odbyła się w nowo wyremontowanej bibliotece szkoły. Organizatorów Konkursu reprezentowali: Paweł Abucki, przewodniczący Kapituły Konkursu oraz Marta Prusek – Galińska, redaktor Naczelna Kwartalnika Kierunek Kariera.

Przyznane wyróżnienie - „Inspirator Kariery 2021” odebrali Arkadiusz Gałkowski, dyrektor ZST i Mieczysław Wilk, szkolny koordynator projektów oraz Grzegorz Piechota, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Aplikację konkursową wykonał zespół pod przewodnictwem Mieczysława Wilka w składzie: Anna Bełza, Henryk Golba, Krystyna Golba, Paweł Skowron i Małgorzata Weryńska.

Czytany 924 razy

Media