ZST Mielec
Slider

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku” spośród chętnych z klasy 3ALp i 2AL  wyłoniła grupę 17 osób, które w okresie od 03.04 – 15.04. 2022r. odbędą staż w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów ”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

mgr Arkadiusz Gałkowski - dyrektor ZST,

mgr inż. Magdalena Winiarz - koordynator projektu,

mgr Katarzyna Szewc - nauczyciel języka angielskiego

mgr Krystyna Golba – pedagog szkolny

 

uwzględniła następujące kryteria:

  • średnia ocen w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
  • ocena z języka angielskiego na koniec I semestru 2021/2022
  • ocena z zachowania na koniec I semestru 2021/2022
  • realizacja zadań dodatkowych w szkole
  • sytuacja rodzinna

 

Wyniki naboru w załączniku.